Vad vi gör

Vi tror att samarbete är nyckeln för att lösa komplexa problem och åstadkomma förändring och arbetar därför nära många olika organisationer. Vi är experter på att skapa framgångsrika och unika partnerskap inom olika områden som möjliggör förändring

Changemaker of the Year Award 2023

Ashoka Nordic’s Young Changemaker of the Year Award highlights young changemakers and their ability to bring about positive societal change. The award is geared towards youth based in Finland who are not only committed to creating an initiative for their community, but also display leadership...
Read more

Fostering a stronger ecosystem

Swedish national initiative for a stronger support system on social entrepreneurship and social innovation. Nine actors from different parts of Sweden are now launching the most comprehensive initiative made so far in the country to promote a broader ecosystem and a stronger support structure for...
Read more

Tidigare samarbeten

SFV Changemaker - ett mentorskapsprogram för unga i socialt entreprenörskap och ledarskap!

Ett mentorskapsprogram för unga i socialt entreprenörskap och ledarskap SFV Changemaker är ett program för unga mellan 18–25 år som vill få stöd och inspiration för att skapa förändring. Programmet bestod av workshops, teambuilding och inspirationsföreläsningar där de lärde sig mer om socialt...
Read more

Nordic Changemaker Map

Taking the pulse on the Nordic Changemaker landscape The Nordic Changemaker Map is a collaborative project with the objective to identify key stakeholders, networks, connectivity and needed support to strengthen the Nordic ecosystem for social entrepreneurship and Changemaking. The Map uses a...
Read more

Young Change Leaders

The Nordic Young Change Leaders is on a mission to bring together leading impact-orientated youth to meet, share and grow – within the Nordics and beyond. The Nordic Young Change Leaders (NYC) is setting up the first pan-Nordic youth network as a part of the global Ashoka community of young...
Read more

Changemaker Experience

Ashoka Nordic and RWA focuses on capacity building for educators as well as youth between 16-25 years old. The objective of our joint work is to assure that youth can access tools, inspiration and networks to identify themselves and grow as young Changemakers . We believe that working with youth is...
Read more