ZACHYŤTE A PREZENTUJTE SVŮJ SPOLEČENSKÝ DOPAD! JAK NA TO?

Jste veřejně prospěšná organizace, sociální podnik či sociální podnikatel a stále si nejste jisti, jak vhodně a efektivně vykazovat dopad vašich aktivit? Ashoka ve spolupráci s ostatními partnery připravila příručku Social Reporting Standard – Manuál pro zpracování zpráv s analýzou společenského dopadu, která je od letošního jara k dispozici i v češtině. Tento návod na sledování a prezentaci společenského dopadu je nyní v elektronické verzi dostupný i pro vás!
social reporting standard
Source: ashoka

Co je SRS?

SRS pomáhá občanským a veřejně prospěšným organizacím různých velikostí a právních forem přesvědčivě seznamovat veřejnost, dárce nebo veřejnou správu se svojí činností.
Pomocí sjednocené terminologie a jednoduché struktury napomáhá SRS prezentovat výsledky činností organizace.


SRS dále systematicky pokrývá všechny důležité oblasti od financí po efektivní řízení
organizace a poskytuje tak způsob, který je vhodný jak pro vnější prezentaci organizace, tak i pro vnitřní systém hodnocení. SRS poskytuje formu, která napomáhá sebereflexi organizace v oblasti dosahování cílů a výsledků a také zlepšuje systém, kterým se organizace učí z vlastní zkušenosti a dále se vyvíjí.

Proč stojí za to využít SRS?

  • SRS je šablonou, která vám umožní snadno napsat vaši výroční zprávu.
  • Pomocí SRS zviditelníte hodnotu vašeho společenského přínosu.
  • SRS zlepší váš fundraising skrze jasné a srozumitelné představení vašich výsledků a úspěchů.
  • Sjednocená a systematická terminologie umožňuje lepší porovnatelnost.
  • Orientace na dosahování výsledků a podpora procesu učení zlepší řízení vaší organizace i kvalitu jejích aktivit.

Zviditelněte své úspěchy! Manuál pro zpracování zpráv s analýzou společenského dopadu v češtině si můžete stáhnout ZDE.