PETRA MASOPUST ŠACHOVÁ SE STALA NOVOU ASHOKA FELLOW

Mezinárodní board Ashoky ve Washingtonu schválil jména osobností veřejného života, které se dlouhodobě a s úspěchem věnují společensky prospěšným aktivitám a které se stanou doživotními členy celosvětové sítě sociálních inovátorů Ashoka Fellows. Ashoka těmto lidem poskytuje rozmanitou podporu v podobě stipendií, odborného poradenství a výměny zkušeností na celosvětové úrovni. 
Petra Masopust Šachová
Source: Ashoka/Jan Hromádko

Za Českou republiku se Ashoka Fellow 2021 stala Petra Masopust Šachová, zakladatelka a předsedkyně Institutu pro restorativní justici.  

Petra je expertkou na restorativní justici a usiluje o její široké zapojení do českého trestního práva jak na teoretické úrovni, tak v praxi. Aktuálně koordinuje národní skupinu v rámci evropského projektu Restorative Justice: Strategies for Change a je předsedkyní Institutu pro restorativní justici. Působí taktéž na katedře trestního práva Právnické fakulty Palackého univerzity v Olomouci, kde zavedla nový předmět o restorativní justici a je odbornou garantkou programu Building Bridges organizace Mezinárodní vězeňské společenství.

V červnu 2020 byla zvolena do výkonného výboru European Forum for Restorative Justice a dále je též členkou České kriminologické společnosti. Absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a doktorské studium na Právnické fakultě Masarykovy Univerzity. Jako advokátka dlouhodobě působila v neziskovém sektoru, zejména ve spolupráci s organizací Člověk v tísni. Na dané téma pravidelně publikuje a přednáší v České republice i v zahraničí. 

„Mým cílem je, aby ve chvíli, kdy se stanete obětí trestného činu, systém uměl reagovat na újmu, která se vám stala. Aby od počátku trestního řízení byl kladen důraz na vaše potřeby. Aby vás policisté, státní zástupci a soudcové nevnímali jenom jako zdroj informací, aby zjistili, co se stalo, a mohli trestat. Má jim záležet na tom, aby pachatel skutečně pochopil, jaké důsledky způsobil jeho čin, přijal za něj odpovědnost a došlo k nápravě. Když to hodně zjednoduším, cílem trestní justice nemá být trest, ale spravedlnost. A měli bychom tu mít takovou justici, díky které se nebudeme bát žít ve stejném domě, kde bydlí někdo, koho propustili z vězení.” popisuje svou vizi Petra Masopust Šachová. 

Od roku 2019 do 2021 vrámci širokého dialogu nejdůležitějších aktérů v systému trestní justice (cca 200 účastníků v rámci kulatých stolů a interaktivních workshopů) vytvořila Petra a její tým Strategii restorativní justice pro ČR. V rámci tohoto procesu sjednotila pohled klíčových aktérů pro implementaci restorativních principů v ČR a společně s nimi určila strategickou cestu ke změně výkonu jednotlivých profesí trestního řízení. 

Více o institutu pro restorativní justici najdete zde.