Kariérní příležitosti

V Ashoce společně usilujeme o vytvoření světa, ve kterém má každý možnost aktivně se podílet na běhu věcí, být “changemaker”. Zaměstnáváme proto takové lidi, kteří tuto vizi sdílejí a nebudou mít klid, dokud se nám ji nepodaří společně naplnit. Vadí nám nerovnosti, které jsou v naší společnosti a často se stále prohlubují, a pracujeme na jejich odstranění. Jsme přesvědčení, že každý má právo rovnocenně se podílet na naší společnosti. Klíčové hodnoty, kterými se aktivně řídíme, jsou pro nás respekt a kognitivní empatie. Vidíme vznikat nový svět, ve kterém týmy lidí spolupracují napříč všemi sektory pro dobro všech. 

Tahle mise není pro slabé povahy. Proto jsou kritéria a proces přijímání zaměřená stejně tak na myšlení, jako na dovednosti a zkušenosti uchazečů. 

 

Kritéria pro přijímání nových talentů 

V Ashoce pracujeme v týmech propojených napříč zeměmi i kontinenty, proto je zásadní podmínkou výborná znalost anglického jazyka slovem i písmem, výhodou je znalost dalších světových jazyků.  

Naše specifické potřeby se neustále vyvíjí a mění, ale přijímáme nové kolegy a kolegyně po celý rok na základě toho, jak uchazeči splňují naše kritéria: hledáme kreativní a efektivní vůdce, kteří už mají za sebou výsledky při realizaci nových nápadů. 
Patříte mezi ně? Podívejte se na naše kritéria a postup přijímání uchazečů (v anglickém jazyce).

 

Přehled aktuálních pracovních nabídek v anglickém jazyce: