การใช้ชีวิตในโลกของนักสร้างการเปลี่ยนแปลงต้องอาศัยกรอบความคิดใหม่สำหรับการคิดและการกระทำ

เห็นโลกที่แตกต่าง – ทำด้วยวิธีที่แตกต่าง

นี่คือการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่ ที่พวกเขารู้สึกว่ากำลังเกิดขึ้นตรงหน้า

Revolutionary optimists film

คุณไม่สามารถจะเล่นเกมที่เปลี่ยนไป จนกว่าคุณจะเป็นนักสร้างการเปลี่ยนแปลง

Mission control

ส่งเสิรมให้องค์กรมีความสามารถในการแข่งขันและอยู่ในวงการได้ต่อไป