โลกทุกวันนี้ติดอยู่ในรูปแบบการจัดการที่ขึ้นอยู่กับการสอนทักษะเฉพาะบุคคลที่พวกเขาทำซ้ำไปซ้ำมา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างการแบ่งแยกลำดับชั้นที่เข้มงวด แต่ในปัจจุบัน เทคโนโลยีใหม่ ๆ และรูปแบบของการสนับสนุนตัวบุคคลใหม่ ๆ ทำให้รูปแบบเก่านี้ล้าสมัยไป

เรามองเห็นแนวทางที่เกิดขึ้นมาในเครือข่ายอโชก้าที่ผู้ประกอบการทั้งหลายได้สร้างพลังของทีมสำหรับเศรษฐกิจยุคใหม่นี้ เมื่อบุคคลและองค์กรก้าวข้ามรูปแบบเดิม ๆ และมุ่งสู่เป้าหมายที่เห็นพ้องร่วมกัน จึงเกิด “การนำเป็นทีม” ขึ้นมาเพื่อปลดล็อกคุณค่าของสังคมและธุรกิจ เราก้าวเข้าสู่อนาคตที่ต้องการให้สมาชิกในทีมทุกคนเป็นผู้นำและเป็นผู้ริเริ่ม และความคิดที่ว่าทุกคน คือนักสร้างการเปลี่ยนแปลงเป็นเกณฑ์หลักที่นำมาซึ่งความสำเร็จขององค์กร

อโชก้าเป็นพันธมิตรกับผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ โรงเรียนบริหารธุรกิจ และผู้ประกอบการสังคมเพื่อเพิ่มโมเดลธุรกิจที่สร้างโอกาส แก้ไขปัญหา และขยายผลลัพธ์ทางสังคมโดยพัฒนาตัวบุคคลอย่างเต็มศักยภาพ


โครงการAshoka Globalizer เข้าสู่เครือข่ายนักสร้างการเปลี่ยนแปลงวงกว้างของอโชก้าในภาคธุรกิจ รัฐบาลและพลเมือง อโชก้าเฟลโลว์ได้มีโอกาสพบกับซีอีโอที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง ผู้ประกอบการและที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ชั้นนำ เพื่อปรับกลยุทธ์ของตนในการแก้ไขปัญหาที่ท้าทายและเปิดประตูยุทธศาสตร์ใหม่ ๆ ผู้นำด้านธุรกิจเหล่านี้ช่วยให้อโชก้าเฟลโลว์สะท้อนประเด็นสำคัญและสร้างกลยุทธ์ที่มั่นคงเพื่อขยายผลกระทบทางของพวกเขา โครงการ Globalizer นี้ยังกำหนดรูปแบบพื้นฐานในการแก้ปัญหาโดยนวัตกรรมและเผยแพร่วิธีการแก้ไขปัญหาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้ผู้ประกอบการสังคมที่อยู่ทุกหนทุกแห่งสามารถพัฒนากลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและขยายผลกระทบของพวกเขา


The Ashoka Support Network (ASN) is a global community of successful, innovative leaders from a variety of fields who see entrepreneurship as the primary engine for economic and social development. ASN members engage with Ashoka and Ashoka Fellows based on their interests and skills: ASN members participate in Ashoka Globalizer events, serve on advisory boards for Ashoka Fellows, attend local/regional retreats with members of the Ashoka community, assist Ashoka staff with institution-building efforts, and congregate at the ASN Global Summits. The network currently includes more than 350 members in 25 countries. Please read our ASN brochure to learn more about how members bring value to and benefit from the Ashoka network, and email [email protected] with any questions about ASN.


Through the Ashoka Executive in Residence program, corporate executives work on-site with leading social entrepreneurs around the world for a period of two weeks to six months. During this time with the social entrepreneur, the executive tackles a challenge that is critical to the social entrepreneur’s ability to scale-up their impact. At the same time, by working with the world’s leading social innovators, the executives bring back lessons learned about new innovations, emerging markets, and leadership techniques. At the end of their on-site placement, the executive and social entrepreneur continue to collaborate virtually and gain the opportunity to create shared value partnerships for their organizations.