กิจกรรม

อโชก้าเป็นบ้านของนักสร้างการเปลี่ยนแปลง เชิญสำรวจกิจกรรมและโอกาสต่างๆ จากทั่วโลก

Event Type:
  • Invite Only Event
  • กิจกรรมสาธารณะ
  • Ashoka Network Event
  • Passed Event