Om oss

Ashoka är världens största nätverk av sociala entreprenörer och changemakers. I Norden jobbar vi för att nå vår globala vision ”Everyone is a Changemaker” (Alla är en changemaker) för samhällets bästa.  

Vi vill nå vår vision genom att skapa en dynamisk och stöttande regional plattform för sociala entreprenörer och changemakers där idéer får utrymme att gro och växa. Vi fokuserar på tre huvudsakliga strategiska områden: att välja ut och stödja sociala entreprenörer; att stärka barn och unga som växer upp till att bli changemakers; och att frigöra våra partners fulla potential.  

Vi är ett välmående nätverk av samhällsförändrare: Sociala entreprenörer, medlemmar och partners i Ashoka Support Network som ser att världen kräver att alla är changemakers.

Ashokas fokusområden

I Norden fokuserar vi just nu på tre strategiska områden för att stötta en värld där alla kan skapa förändring i samhället.

1resized_illus_identify_and_support.png

Socialt entreprenörskap

Sociala entreprenörer driver innovativa lösningar på samhällets mest akuta sociala, kulturella och miljömässiga utmaningar. Det skapar normer för förändringsarbete och agerar som katalysatorer för organisationer och rörelser där alla kan skapa förändring.

Läs mer

 

illus_equip_everyone.png

Empati och ungas förändringskraft

För att växa behöver unga veta hur de kan skapa förändring i dagens snabbt föränderliga värld. Att lära sig skapa förändring och utveckla sin empatiska förmåga måste bli normen för de som växer upp idag.

Läs mer

 

accelerate.png

Organisering för en Changemaker Värld

Att lyckas i en värld där alla driver förändring ställer nya krav på organisering – där vi krossar väggar mellan sektorer och inom organisationer och arbetar tillsammans i flytande, öppna och kommunikativa team.   

Läs mer

Möt vårt team  

Ashoka leds idag av en grupp av förändringsdrivare med en stark meritlista av att ha positivt påverkat samhället och stärkt andra i att bli changemakers. Teamet består av 300+ Ashokaanställda i hela värden som jobbar för visionen om en ”Everyone a Changemaker” värld darling alla är samhällsförändrare. 

Möt ledamöterna i vår Advisory Board  

Board members Sweden

Ledamöter i Ashoka Nordens Advisory Board i Sverige

Från vänster till höger, överst till nederst:

AB members in Finland

Ledamöter i Ashoka Nordens Advisory Board i Finland

Från vänster till höger, överst till nederst:

Tillsammans driver vi påverkansarbete gentemot nationella och regionala ekosystemaktörer för att skapa ett ännu bättre stöd för förändringsarbete och värde för fältet av socialt entreprenörskap.