Wschodzące trendy 2018: Kobiety

Zdjęcie grupy kobiet trzymających w pluszowe zabawki-króliki. Tylko jedna z nich patrzy w kamerę, reszta stoi wokół niej, ale ma odwrócone twarze.
Source: Ashoka Poland

Nowe definicje i zmniejszanie krzywd.

Zdjęcie kobiety w hijabie patrzącej w dół. Na tle tego zdjęcia napis "emerging insights"

PROBLEMY GLOBALNE

Ruch #MeToo i Marsze Kobiet mają globalne skutki, grupy prawo-kobiece i oddolne inicjatywy kobiet rzucają wyzwanie narracjom na całym świecie. [1] Czasami wydaje się, że kobiety na całym świecie poczyniły wielkie kroki, aby zwiększyć swoją obecność w sferze biznesowej, politycznej i społecznej.

Jednak wciąż istnieją wyzwania związane z zapewnieniem równych praw kobietom na całym świecie. Bariery pełnego dostępu do rynku pracy przejawiają się w rozwoju  dyskryminacji przy zatrudnianiu, ograniczaniu mobilność kobiet, ich prawom do kontrolowania dochodów i własności oraz nierówny udział w bezpłatnej pracy opiekuńczej. Świat był i nadal jest niebezpieczny dla wielu kobiet – szacuje się, że 70% doświadcza przemocy fizycznej lub seksualnej w swoim życiu, a 15 milionów dorastających dziewcząt (w wieku od 15 do 19 lat) doświadczyło przymusowego seksu w pewnym momencie swojego młodego życia. [2] Inicjatywy mające na celu przeciwdziałanie tym realiom wymagają bardziej wszechstronnego podejścia do zapewnienia środków do życia kobietom i angażowania kobiet jako współliderek w wyrównywaniu szans społecznych.

NOWE POMYSŁY

Kobiety mają kluczową rolę do odegrania przy transformacji przywództwa na świecie. Cechy, które charakteryzują zmianę systemową przywództwa, są cechami kulturowo przypisywanymi kobietom. Dzięki procesowi socjalizacji jest o 45% bardziej prawdopodobne, że kobiety będą postrzegane jako demonstrujące empatię oraz, że będą przewyższać mężczyzn w inspirującym przywództwie, zarządzaniu konfliktem, świadomości organizacyjnej, zdolnościach adaptacyjnych i pracy zespołowej. [3] W przedsiębiorczości społecznej kobiety inspirują inaczej – podkreślając zmieniające się zachowania, nastawienie i kulturę – w porównaniu z tradycyjnym, zdominowanym przez mężczyzn modelem franchisingu, który rozszerza się na różne kraje. Wśród kobiet, które dołączyły do Ashoki w tym roku widzimy jak innowatorki społeczne (przedsiębiorczynie społeczne) kwestionują i zmieniają normy społeczne, restrukturyzują szkodliwe systemy i wzmacniają kobiety jako liderki, aby umożliwić im zmianę społeczności i społeczeństwa tym samym prowadząc do radykalnych zmian systemowych.

ZMIENIANIE NORM

Istnieją niezliczone naciski społeczne, aby kobiety wyglądały i zachowywały się w określony sposób. Skutki tego mogą być widoczne w ciągłej dyskryminacji kobiet w miejscu pracy lub nękaniu na ulicach, ale są też niewidoczne konsekwencje szkodliwych norm kulturowych. W Chile, Ashoka Fellow Nerea de Ugarte skupiła się szczególnie na dwóch organizacjach, La Rebelion de Cuerpo (Rebelia Ciała) i La Fundación Niñas Valientes (Fundacja Walecznych Dziewcząt), aby walczyć z zaburzeniami zdrowia psychicznego, które powstają, gdy dziewczęta i kobiety nie są w stanie sprostać niemożliwym standardom. La Rebelión de Cuerpo tworzy treści kulturowe przyjazne dla normalnego ciała i publikuje świadectwa kobiet, aby tworzyć włączający ruch dla wszystkich kobiet. Ich działalność zyskała wystarczającą siłę napędową, by wywrzeć presję na firmach, by zaprzestały zamawiać reklamy, które stereotypizują ciało kobiety i przedstawiają negatywne role płci. Nerea była w stanie uzyskać publiczne zobowiązania od takich firm jak Steve Madden, Popeyes, Canada Dry, Watt’s i Claro Chile, aby zaprzestać tej szkodliwej praktyki. Nerea współpracuje również bezpośrednio z dziewczętami poprzez warsztaty, które uzbrajają je w narzędzia do dbania o zdrowie psychiczne i przeciwstawiania się naciskom wynikającym z tradycyjnych ról płciowych. La Rebelión del Cuerpo ma ponad 50 000 obserwujących na Instagramie, ponad 1500 wolontariuszy w Chile i na całym świecie oraz oddziały w 10 różnych regionach Chile i Argentyny, Hiszpanii, Meksyku i Australii.

Zdjęcie artykułu w gazecie hiszpańskiej o Ashoka Fellow Nerei de Ugarte. Na lewej stronie portfret Nerei, po prawej tekst.

ZMIANA STRUKTUR W SYSTEMACH, BY ZMNIEJSZAĆ KRZYWDY

W Boliwii Ashoka Fellow Daniela Valdivia zajmuje się przemocą ze względu na płeć, zmieniając definicje męskości, aby zredukować niepokojącą statystyki napaści seksualnych na kobiety. Uznała, że zmiana patriarchalnych praktyk oznacza wciąganie mężczyzn do rozmowy. Dlatego jej programy w Huellas y Futuro, które rozpoczęły się w szkołach, by z rodzicami, dziećmi i nauczycielami dzielić się narzędziami jak rozpoznawać, zapobiegać i łamać cykle przemocy, zostały teraz upowszechnione wśród mało intuicyjnych sojuszników, takich jak wojsko i policja. W wyniku działalności Danieli zmieniła prawo na poziomie lokalnym i krajowym doprowadzając do uchwalenia przepisów wprowadzających zagadnienie przemocy na tle płciowym.

Natomiast Ashoka Fellow Jess Ladd zmienia sposób reakcji specjalistów z dziedziny prawa i medycyny w Stanach Zjednoczonych ze stawiania w centrum sposobu myślenia sprawców na nową reakcję skoncentrowaną na ofiarach zgłaszających napaści na tle seksualnym. Założyła Callisto, narzędzie do raportowania online, które rozpoczęło działalność w dwóch college’ach i rozrosło się do 13 kampusów, wspierając ponad 149 000 studentów. Osoba, która przeżyła napaść na tle seksualnym, może bezpiecznie tworzyć zapiski z datą ataku, które są zgłaszane do ich college’u, w momencie, w którym osoby są gotowe do podjęcia działania. Jeśli wymieniony sprawca powtarza się w innych raportach, automatycznie informowane są o tym odpowiednie instytucje. Jess zakłóca system, w którym ofiary i strukturalne przyczyny przemocy na tle płciowym są permanentnie ignorowane. Jej narzędzie do raportowania wywiera presję na istniejące instytucje w złożonym systemie – od działów HR, przez policję, aż po prawników – i zapewnia nowy mechanizm rozliczania się, z dotąd dopuszczanych na uniwersytetach zachowań.

 

Dwie Ashoka Fellow zajmują się kwestiami jakości życia uwięzionych kobiet wpływając na reformę instytucjonalną. W meksykańskich więzieniach rodziny uwięzionych kobiet musiały zapewnić osadzonej dostęp do gotówki, ponieważ rząd nie zapewnia podstawowych produktów osobistych, takich jak podpaski, szampon i pasta do zębów. Firmy wykorzystywały trudną sytuację niewystarczających zasobów gotówkowych kobiet i zatrudniły ich w bardzo złych warunkach pracy. Daniela Ancira rozwiązuje ten problem w programie „La Cana”, który zasadniczo zmienia system pracy w więzieniu poprzez zapewnienie nowego prawodawstwa, które zachęca firmy do zatrudniania osadzonych kobiet w godnych warunkach i za uczciwe wynagrodzenie. W prowadzonym przez siebie przedsiębiorstwie społecznym płaci kobietom więcej, niż zarabiałyby na wolności i udowadnia jak praca może wpływać na zmniejszanie recydywy. Z kolei Ashoka Fellow Erica Gerrity pracuje nad zmianą instytucji poprawczych w Stanach Zjednoczonych, aby poprawić dostęp przebywających w nich kobiet do służby zdrowia. Dokładniej mówiąc, pracuje ona nad poprawą warunków dla 6-10% kobiet, które trafiają do ​​więzienia w czasie ciąży, a więzienny system opieki zdrowotnej jest bardzo źle wyposażony do opieki nad matką. Dzięki partnerstwu z University of Minnesota i programom pilotażowym z więzieniem w dwóch stanach, organizacja Erica Ostara jest gotowa do rozpowszechnienia modelu poprawy zdrowia prenatalnego i ochrony matek, by zapewnić, że 75% kobiet uwięzionych, które są matkami, mogę mieć autonomię nad swoim ciałem i być godnie traktowane.

WZMACNIANIE KOBIECEGO PRZYWÓDZTWA

Uporczywym tematem w działalności Ashoka Fellows, którzy chcą zwiększyć autonomię kobiet na całym świecie, jest umożliwienie autentycznego przywództwa. W Turcji organizacja członki Ashoki Huriye Goncuoglu Fisherwomen of Turkey (Tureckie Poławiaczki Ryb) szkoli społeczności rybackie, których historycznie nie wykorzystano w procesie decyzyjnym, aby byli liderami ekonomicznej autonomii i ochrony środowiska. Na tureckich obszarach przybrzeżnych żyje 100 000 rodzin utrzymujących się z rybołówstwa i wyławiających 1000 ton produktów rybołówstwa rocznie, ale społeczności te są w dużej mierze zubożałe. Kobiety z tych rodzin są często przepracowane i wyzyskiwane z powodu pracy, braku widoczności, bezpieczeństwa pracy i równej płacy. Dzięki holistycznemu programowi szkoleniowemu, koncentrującemu się na rozwoju zawodowym i przywództwie, Huriye Goncuoglu pozwala liderkom przejąć obowiązki w swoich społecznościach i prowadzi ruch, w którym kobiety domagają się równych praw i lepszego życia. Huriye planuje dostosować model do innych branż i lokalizacji w całym kraju.

Image removed.

Ashoka Fellow Alexandra Machado toruje drogę dla silnego kobiecego przywództwa ze swoją Girl Move Academy (Dziewczyńską Akademią w Ruchu) w Mozambiku. Jako 6. najbiedniejszy kraj na świecie, gdzie średni wiek pierwszego urodzenia dziecka wynosi 19,7 lat, kobiety w Mozambiku często nie potrafią czytać i pisać – tylko 28% dorosłych kobiet potrafi czytać. Statystyki wśród mężczyzn wyglądają dużo lepiej. W związku z tym Alexandra skupiła się na zidentyfikowaniu absolwentek uczelni wyższych, które mogą pomóc w podniesieniu poziomu edukacji kobiet w całym kraju. Absolwentki otrzymują roczne stypendium i kończą studia podyplomowe dotyczący przedsiębiorczości i przywództwa. Pod przewodnictwem krajowych i międzynarodowych ekspertów angażują się w pracę w ramach nieformalnych osiedli w trzech miastach, aby przekazywać swoje nauki innym młodym kobietom w tych społecznościach. 64 absolwentki, które ukończyły program, opiekowały się już 2400 12-letnimi dziewczętami, a 80% podopiecznych przeszło do szkoły średniej (w porównaniu do 24% średniej krajowej). Koncentrując się na przywództwie kobiet, Alexandra odnosi się do teorii skapywania, który zapewnia, że ​​dorastające dziewczyny są chronione przed przedwczesnym porzuceniem szkoły, przymusowym małżeństwem i ciążą.

SZANSA: WIĘCEJ KOBIET TWÓRCZYNIAMI ZMIAN NA LEPSZE (ANG. CHANGEMAKERS)

W jaki sposób możemy przedefiniować sukces innowatorek, aby umożliwić im rozwój i możliwości?

Podczas gdy kobiety na całym świecie poczyniły postępy w kluczowych obszarach, takich jak zdrowie, edukacja i polityczne wzmocnienie, szacuje się, że biorąc pod uwagę obecne tempo zmian, globalna nierówność płci nie zostanie zniwelowana przez kolejne 100 lat, a będzie to kolejne 217 lata przed osiągnięciem ekonomicznego parytetu płci. W obliczu tak niesamowicie powolnego postępu, wiemy, że innowatorki społeczne mają wyjątkowe możliwości do forsowania postępu wszystkich kobiet i społeczności.

Chociaż sukces członkiń Ashoki, Ashoka Fellows, jest dobrze udokumentowany, innowatorki społeczne systematycznie stają wobec braku dostępu do kapitału społecznego i finansowego, co pozwoliłoby im rozwijać inicjatywy przedsiębiorcze, budować sieci i zwiększać skalę ich oddziaływania. Wyzwania strukturalne i społeczne zaczynają się w dzieciństwie i okresie dojrzewania, kiedy dziewczęta i młode kobiety są mniej zachęcane i wyposażone do opanowania umiejętności dokonywania zmian i rzadziej zatrudniane, by tworzyć własne inicjatywy.

Przeczytaj więcej o inicjatywach Ashoki wzmacniających kobiety w Polsce i na świecie.

Artykuł Lynsey Farrell z 14 grudnia 2018 r. przetłumaczyła Martyna Rubinowska. Oryginał dostępny na ashoka.org.