METODGUIDEN: DET HAR ALDRIG VARIT LÄTTARE ATT FÖRÄNDRA VÄRLDEN

metodguiden
Source: metodguiden

Denna guide vänder sig till dig som har en samhällsförändrande idé du vill arbeta vidare med. Den tar upp de viktigaste metoderna och verktygen som vi av erfarenhet vet att sociala entreprenörer behöver för att lyckas.

Vår dröm är att socialt entreprenörskap ska bli ett lika allmängiltigt yrke som att bli läkare, bibliotikarie eller hantverkare. Vi vill att alla som har en idé på hur samhället kan bli bättre ska kunna få det stöd som behövs.

Ladda ner metodguiden här.

Ladda ner metodguidens övningar här.