Changemakers' Yard

Ashoka och Raoul Wallenberg Academy lanserar plattform för unga changemakers: Changemakers' Yard

Ashoka och Raoul Wallenberg Academy lanserar plattform för unga changemakers

Ashoka är världens största nätverk för sociala entreprenörer och changemakers, med över 3 500 så kallade Ashoka Fellows i 89 länder. Raoul Wallenberg Academy är en insamlingsstiftelse som ger gymnasieungdomar utbildning i ledarskap och stärker unga förebilder.  Nu lanserar de tillsammans den digitala plattformen Changemakers’ Yard, en mötesplats för unga sociala entreprenörer och changemakers som vill förändra världen.

Plattformen bygger på organisationernas samlade expertis inom området och syftar till att stötta unga att utveckla sina samhällsförbättrande idéer. Med kunskap, verktyg och inspiration ska unga ges möjlighet att utveckla de förmågor som krävs för att skapa positiv samhällsförändring i en alltmer komplex och föränderlig värld. Plattformen möjliggör även för målgruppen att träffa och få stöd av andra changemakers.

- Vad vi ser är att unga vill vara med och förändra världen till det bättre, men att det oftast saknas kunskap och sammanhang för att kanalisera sitt engagemang. Changemakers’ Yard sätter ungas förändringskraft på agendan, säger Sarah Scheller, generalsekreterare på Raoul Wallenberg Academy.

- Varenda en av oss kan faktiskt vara en changemaker. Det handlar om att göra vardagliga förändringar som gör livet bättre för dig själv, din familj, dina vänner och samhället i stort. Förändringar som driver samhället framåt och möjliggör samarbete, säger Emma Lindgren, Country Director för Ashoka i Sverige.

 

Vad är en social entreprenör?

En social entreprenör är en person som har upptäckt ett problem i samhället och har en lösning på problemet. De löser samhällsutmaningar inom bland annat hälsa, miljö och mänskliga rättigheter. Det som skiljer en social entreprenör från en traditionell entreprenör är att de mäter sin framgång i förändringen de skapar för samhället, snarare än ekonomisk vinst.

 

Varför behövs socialt entreprenörskap och changemaking?  

Raoul Wallenberg Academy och Ashoka har under alla år vi har arbetat med sociala entreprenörer och changemakers sett en tydlig trend på vilka förmågor som de använder sig av i sitt ledarskap. Vi har valt att samla dessa under begreppet Changemaker skills; en stark kognitiv empatisk förmåga, ett kreativt förhållningssätt att lösa komplexa problem, mod att agera, leda och möjliggöra gränsöverskridande samarbete. Dessa förmågor tränas på Changemakers’ Yard.

 

Pris till Årets changemaker

För att uppmärksamma unga sociala entreprenörer ytterligare delar organisationerna ut priset Årets changemaker som går till ett samhällsförbättrande initiativ som en eller flera changemakers i åldern 16-25 år ligger bakom. Initiativet ska visa på stor kreativitet och problemlösningsförmåga, samt potential att skapa verklig samhällsförändring. Årets changemaker vinner stöd från den prisbelönta designbyrån Antrop samt strategisk coachning från Accenture som genom sina respektive satsningar inom hållbarhet och samhällsengagemang stöttar projekt som påverkar vår värld till det bättre. Sista ansökningsdag är 8 juni. Skicka in ditt bidrag här.  

 

Besök Changemakers’ Yard på: https://changemakersyard.com/

 

Kontaktinformation:

Johanna Westien, projektledare, Raoul Wallenberg Academy

[email protected]

072 210 77 47

www.rwa.se

Emma Lindgren, Country Director Sweden, Ashoka Scandinavia

[email protected]

076 045 44 25

www.ashoka.org