Ashoka'nın Stratejik Odak Alanları

Available in ENITJAPT-BRTRFRDEES

Ashoka'nın odaklandığı ve yatırım yaptığı dört alan, herkesin bir lider olarak çağırıldığı hızlandırıcı değişim dünyasını tüm insanların anlamalarına ve buna uyum sağlamalarına yardımcı oluyor:

  1. Sosyal Girişimcilik: Yeni bir fikirle kesin bir sosyal değişimi başlatan ve Herkesin Bir Fark Yaratan olduğu dünyada temel becerilerin nasıl öğrenileceğini gösteren kişilerden oluşan Ashoka'nın iş birlikçi üyelik ağlarını kurmak.
  2. Her Çocuk Empati Yapıyor: Toplumun temel değeri haline getirerek çocukların değişken bir ortamdaki iş birliğine güvendikleri bir dünyada başarılı olmalarını sağlamak.
  3. Sorumlu Gençlik: Gençlerin bir fark yaratan olmak için öğrenmesi ve uygulaması gereken empati, ekip çalışması, yeni liderlik ve fark yaratma becerilerine toplumun aktif olarak değer vermesini sağlamak.
  4. Ekiplerde İnovasyon: Duvarların yıkıldığı, değişken ve açık ekiplerin ekiplerle çalışılabilen yeni stratejik ortamda başarıya ulaşmak için kuruluşlarla birlikte çalışmak.