Tranformarea unei probleme...

Potrivit Observatorului Sărăciei Energetice al UE, peste 50 de milioane de gospodării din Uniunea Europeană se luptă să obțină o căldură adecvată, să își plătească facturile utilităților la timp și să locuiască în case fără umezeală și mucegai. Numai în regiunea Europei de Est, în 2016, procentul persoanelor incapabile să-și păstreze încălzirea în casă a variat de la 4,7% în Republica Cehă la 41,3% în Bulgaria. În plus, în 2017 procentul persoanelor cu risc de sărăcie sau excluziune socială a fost cu mult peste 20% în majoritatea țărilor din această regiune, cu cifre mai mari în România (36%) și Bulgaria (39%).

…într-o oportunitate. 

După un parteneriat de succes în 2015-2016, 2017-2018, în 2019 Fundația Schneider Electric, sub egida Fundației de France și Ashoka, și-au reînnoit angajamentul de a contribui la îmbunătățirea condițiilor de viață a milioane de oameni care se confruntă cu sărăcia energetică în Europa. Pentru a îmbunătăți impactul proiectului, Enel România s-a alăturat eforturilor noastre ca partener local. Oferind sprijin celor mai inovatori antreprenori sociali din Europa putem ajuta comunități întregi să combată sărăcia energetică și să se îndrepte spre sustenabilitatea energetică.

După 3 luni de căutare și selecție de proiecte, oameni și organizații care abordează problemele sărăciei energetice, putem anunța cu mândrie care sunt finaliștii ediției din acest an a programului de acceleratore de inovație socială pentru combaterea sărăciei energetice, co-creat de Ashoka și Fundația Schneider Electric, cu sprijinul Enel România ca partener local! Din 60 de înscrieri examinate de juriile locale, 28 au fost evaluate de juriul european și, în final, 15 proiecte au fost selectate ca finaliste.

 

BULGARIA

1. Energy Agency Plovdiv

Agenția pentru Energie Plovdiv (EAP) are dorința de a crea un model durabil de cooperare cu părțile interesate și de a iniția o campanie de finanțare colectivă pentru achiziționarea și instalarea de instalații de încălzire eficiente pentru gospodăriile cu probleme energetice. Partenerii care vor fi mobilizați în campanie vor include în principal întreprinderi private, în special cele cu „conștiință verde”.

2. John Atanasov School - Electric Bike (CÂȘTIGĂTOR)

Au inventat o bicicletă electrică alimentată cu energie solară. Ei folosesc bicicleta pentru transportul la școală și, în timpul orelor, se încarcă în lumina soarelui. Ideea unei astfel de biciclete este legată de confortul oamenilor care folosesc transporturi mai ieftine și pun deoparte resurse financiare pentru eficiența energetică acasă sau în altă parte. Avantajele suplimentare sunt: ​​Evitarea congestionării traficului și trecerea de la un mod de transport la altul; reducerea timpului de călătorie, protejarea mediului.

 

CEHIA

3. Association of Citizens Advice Centres

Scopul proiectului este extinderea serviciilor existente de consiliere a cetățenilor la serviciile de consiliere energetică furnizate clienților săi de către Asociația Centrelor de Consiliere pentru Cetățeni (AOP). Activitățile proiectului vor include:  testarea pilot a sfaturilor energetice în centrele de consiliere pentru doi cetățeni membri din Republica Cehă; dezvoltarea unei metodologii pentru furnizarea de consiliere energetică, 4. preluarea experienței Scoției.

4. Centrum pasivního domu

Proiectul tratează metode de sprijin pentru locuințe durabile în facilități de sprijin social, destinate în primul rând grupurilor de persoane defavorizate (familii cu venituri mici cu copii, persoane defavorizate din cauza vârstei mai mari, persoanelor cu risc de excluziune socială și sărăcie). Aceste grupuri țintă sunt, printre altele, cele mai vulnerabile la așa-numita sărăcie energetică sau o situație în care o gospodărie nu își permite să încălzească un apartament la 18-20 ° C.

5. Municipality of Kněžice (CÂȘTIGĂTOR)

Municipalitatea se străduiește pentru o economie energetică independentă de mult timp și încearcă să o realizeze prin pași succesivi. Scopul proiectului este de a schimba accesul la sursa de energie electrică pentru cetățeni și, ca și în sectorul încălzirii, de a deveni un element autosuficient în sistem. Toate aceste schimbări au un impact pozitiv asupra creșterii competitivității, eficienței și calității mediului, sporind în același timp securitatea energetică.

 

UNGARIA

6. The Real Pearl Foundation

Ne propunem să dezvoltăm un plan de afaceri privind producția mai largă de combustibil de încălzire ecologic (brichetă) și să explorăm oportunitățile în jurul sobelor de încălzire eficiente pentru a putea folosi surse locale pentru a aborda problema de încălzire de zi cu zi pentru familiile defavorizate. De asemenea, am dori să ne lărgim aria de acțiune, cum ar fi gestionarea datoriilor, îmbunătățirea planificării, stabilirea regulilor comunității, dezvoltarea responsabilității față de mediu și membrii comunității, atât pentru copii, cât și pentru adulți, pentru a atinge un nivel de trai mai ridicat. Rezolvarea puzzle-ului energetic ar permite grupului nostru țintă să avanseze în secolul XXI și să fie la nivelul celor care trăiesc în medii favorizate.

7. Apro’Tech (CÂȘTIGĂTOR)

Echipa noastră este dedicată proiectării și construirii cărămizilor eficiente și a încălzitoarelor de zidărie cultivate în mod tradițional pentru familiile cu venituri mici. AproTech este un grup de lucru al Vedegylet (Asociația Protejați viitorul), care a fost fondat în 2000 cu scopul de a face din Ungaria o societate mai corectă cu cei defavorizați și o țară care își folosește resursele într-un mod durabil. Scopul AproTech este de a oferi servicii accesibile celor mai vulnerabile comunități, pentru a combate problmele încălzirii de iarnă și al consumului de energie. 

8. W-HEAT

Dezvoltăm sisteme de izolație pe bază de paie pentru case, care este un substitut perfect al plasticului spumant disponibil în prezent și utilizat pe scară largă. Depășește plasticul din spumă din punct de vedere ecologic și socio-economic, oferind în același timp un confort similar locuitorilor: are o eficiență similară a izolației termice, are calități foarte bune de izolare fonică și caracteristici de absorbție a vaporilor de apă și este ușor de aplicat pentru casele în orice stare. Este ecologic, durabil și dur, rezistent la foc. Provenind din surse naturale, este ușor și ieftin de manipulat ca material rezidual. Credem că casele izolate (oricum) pot duce la economii semnificative de energie pentru gospodării. Scopul nostru este de a face izolația disponibilă pe scară largă, profitând de paie produse local și de tehnologia noastră de producție mobilă. Vom produce placa de izolare ecologică la fața locului cu resurse disponibile la nivel local.

 

POLONIA

9. Federation of Social Organization in the Warmian-Masurian Voivodeship FOSa (CÂȘTIGĂTOR)

FOSa a dezvoltat un joc despre gestionarea eficientă a resurselor. Este construit pe aceeași bază ca multe alte jocuri, cum ar fi Monopoly. Există o placă și alte elemente necesare. Include un element cheie, gamificarea. Ce este important, jocul nu este singura metodă de impact. Este un instrument care inerent face parte dintr-un proces de activare și suport pentru grup. Jocul este o alternativă pentru cursuri similare, care sunt multe pe piață, dar care sunt predate în mod tradițional, cum ar fi atelierele. Datorită evaluărilor știm că răspunde la problemele menționate. În primul rând, diminuează atitudinea negativă față de educație. În al doilea rând, jocul oferă cunoștințe și abilități concrete în domeniul gestionării eficiente a propriilor resurse. Jocul este construit în așa fel încât jucătorii să obțină sfaturi și soluții concrete.

10. Association of Integration of Local Social Communities “Wielkopomoc”

Asociația „Wielkopomoc” a creat o întreprindere socială, astfel încât comunitatea să se poată reintegra social prin muncă, dar să li se ofere și independență financiară. În afară de conducerea adăpostului, producerea de magazii de lemn și alte produse simple pentru tâmplărie, cooperarea socială va determina un nou proces si anume producția de pelete. Oamenii care locuiesc în municipalitățile locale, care se află în situații financiare sărace, vor putea să facă paleți de unii singuri. Paleții sunt fabricați din deșeuri de lemn, plante speciale cultivate în acest scop și subprodus al agriculturii. Paleții sunt produși prin comprimarea prafului de lemn, care se obține ca material de postproducție în gaterele și în alte locuri care produc lemn.

11. Fine Energy / Citizens’ Energy System

Energia fină / Sistemul energetic al cetățenilor este un start-up a unui model pentru crearea de mici cooperative energetice sociale pentru persoanele aflate în risc de sărăcie energetică care locuiesc în case unifamiliale, ferme agricole, case familiale mici în cătune, așezări sau districte îndepărtate de agregatele mai mari ale locuitorilor. Scopul proiectului este de a lansa un model de comunitate energetică, apoi de a crea un mediu și instrumente pentru reproducerea acestui model oriunde există o astfel de cerere și există oameni interesați de auto-organizarea unei astfel de inițiative locale.

 

ROMÂNIA

12. Bucharest’s District 1 City Hall

Primăria Sectorului 1 din București intenționează să implementeze un program-pilot pentru reabilitarea termică a caselor. În prezent, pentru sectorul 1, există aproximativ 2100 de cereri pentru aderarea la programul individual de reabilitare termică (case). Pentru a structura programul, considerăm că este necesar să identificăm 35-50 de case care să respecte criteriile generale ale strategiei menționate mai sus și să le integreze într-un program pilot. Prin implementarea programului pilot, ar trebui să definim criteriile de selectare a caselor pentru această etapă (35-50 de case din 2100 de aplicații), constrângerile de proiectare și execuție, eventualele neajunsuri legale, să identificăm cum să atingem indicatorii de performanță energetică, precum și să dezvoltăm soluții standard (categorii de lucrări) care ar putea fi implementate pe scară largă, fără a fi blocate de constrângeri individuale de proiectare.

13. Center for the Study of Democracy

Nu s-au abordat încă toate barierele pentru creșterea eficienței energetice și a efectelor climatice conexe: sărăcia energetică, cu ramificațiile sale, nu este înțeleasă și integrată corect în procesul de elaborare a politicilor, în special la nivel local; există o absență a datelor specifice și a corelației între seturile de date existente, în timp ce datele existente nu se concretizează în instrumente de politici eficiente; există o lipsă generală de informații și implicare a părților interesate. Aceste obiective sunt îndeplinite prin furnizarea unei mapări a dimensiunilor socio-spațiale ale sărăciei energetice; Cuantificarea impactului sărăciei energetice asupra gospodăriilor și a emisiilor de GES; Dezvoltarea unui nou instrument online de economisire a energiei; Oferirea unei serii de ateliere ale părților interesate, precum și dezvoltarea activităților de extindere și diseminare.

14. energiaTa (YourEnergy)

Sărăcia energetică este consecința a trei factori: venituri mici + facturi de energie ridicate + eficiență energetică slabă. energiaTA se va adresa tuturor celor 3 în următoarea ordine: 1. Creșterea eficienței energetice, 2. Reducerea facturilor de energie și 3. Creșterea veniturilor: Dezvoltarea competențelor, Educație, Arte și meserii, Agricultură, Turism. Există 3 bariere care trebuie abordate pentru a rezolva problema energiei atunci când vorbim despre accesibilitate: tehnologic, fizic și economic. Acestea își propun să se adreseze tuturor celor 3, precum și să ofere servicii și produse B2C, mergând direct către populația vulnerabilă, având primăriile locale ca parteneri. Primul pas este reducerea cererii de energie prin soluții de eficiență energetică. A doua etapă este reprezentată de sistemele solare fotovoltaice pe care oamenii le-ar putea închiria, fără a plăti bani inițiali, ci o taxă lunară pe care și-o permiteau. În cele din urmă, vom aborda creșterea veniturilor lucrând cu alte organizații în găsirea oportunităților locale de creștere și parteneriatul cu companiile locale.

15. World Vision Romania - Winterization (CÂȘTIGĂTOR) 

Prin programul Winterization, pe parcursul a trei ani, 90 de familii cu copii care sunt expuși la risc iarna (30 de familii pe an) vor beneficia de gospodării îmbunătățite pentru a proteja copiii de frigul extrem în timpul iernii. Pe baza evaluărilor nevoilor, se va face o intervenție de iernare adaptată la nivelul gospodăriei. Această intervenție de iernare poate consta în reparații sau dotări cu sobe noi de încălzire și / sau ferestre și / sau uși de intrare, reparații sau construcții de coșuri de fum, inclusiv lucrările necesare pentru a instala și susține articolele de iernare. Această intervenție adaptată va contribui la durabilitatea gospodăriei în ceea ce privește condițiile de viață îmbunătățite și încălzirea, va ajuta familiile să aibă gospodării mai bine echipate pentru iarnă și le va spori confortul în ceea ce privește calitatea și sănătatea.

 

Rămâi alături de Ashoka România!

Rămâi conectat cu știrile și oportunitățile din lumea noastră dominată de schimbare!

Chiar dacă structura programului se concentrează pe identificarea proiectelor deosebit de promițătoare și desemnarea acestora drept „câștigătoare”, este important de menționat că vom menține comunicarea cu toți participanții.

Gilles Vermot Desroches
Director în departamentul de Durabilitate și Delegat General al Fundației Schneider Electric (SEF)
tep