Együtt-alkotás az ökoszisztémán belül

Kihívások és lehetőségek azonosítása

A korábban kidolgozott érintetti térképre alapozva azonosítjuk a jelenlegi kihívásokat és lehetőségeket (szakmai kutatómunka és mélyinterjúk 15-20 érintettel).

Kulcsterületek kiválasztása

A kutatás és interjúk eredményei alapján kiválasztunk 2-3 kulcsfontosságú területet a további munkához (például fenntartható élelmiszer, oktatás, lakhatás stb.); összehívjuk az érintett szereplőket, hogy a továbbiakban együtt dolgozzunk a lehetséges megoldásokon és cselekvési terven.

Erőforrások és támogatás biztosítása

Erőforrásokat biztosítunk a központi koordinációhoz és azoknak az ökoszisztéma-partnereknek a támogatásához, akik végrehajtják ezeket a cselekvési terveket.

Mini-alap létrehozása

Létrehozunk egy mini-alapot a kulcsfontosságú területeken működő közös projektek és szervezetek támogatása érdekében.