Lajos Orosz
Ashoka tag 2002 óta   |   Hungary

Orosz Lajos

Small Regional School Union / Kistérségi Iskolai Társulás
Orosz Lajos programja lehetőséget teremt a marginalizált gyermekek számára arra, hogy ki tudják használni az általános oktatás előnyeit. Új megközelítéssel fordul a közoktatás felé, amelynek…
További információ

Itt olvashatod Orosz Lajos rövidített Ashoka-profilját. A részletes, angol nyelvű leíráshoz kattints ide.

Az alábbi összefoglaló akkor készült, amikor Orosz Lajos Ashoka tag lett (2002).

Bevezetés

Orosz Lajos programja lehetőséget teremt a marginalizált gyermekek számára arra, hogy ki tudják használni az általános oktatás előnyeit. Új megközelítéssel fordul a közoktatás felé, amelynek középpontjában az egyenlőtlenség alapvető trendjei állnak.

Az új ötlet

Megalapította a Hétszínvirág Pedagógiai Rendszert, mely a tanulók segítését és a hátrányos megkülönböztetés csökkentését egy bizalmon alapuló rendszerben valósítja meg. A program lehetővé teszi a diákok számára, hogy egyenlő bánásmódban részesüljenek, és a lehető leghamarabb felelősséget vállaljanak egymás iránt. Lajos számos törvénymódosítást is kezdeményezett, amelyek többnyire még hatályban vannak.

Lajos új életformát kíván létrehozni Nikla életében, egy olyan helyet szeretne, ahol az emberek kiegyensúlyozott életet élhetnek, egymással együttműködve és a természettel szoros kapcsolatban. Célja továbbá a pedagógiai engedély fogalmának meghatározása, és annak feltárása, hogy milyen lehetőségekkel rendelkezik az, akinek megvan a pedagógiai engedélye. Másik álma, hogy saját festményeit bemutathassa egy kiállításon.

A probléma

Orosz Lajos felismerte, hogy a magyar iskolarendszer nem biztosít egyenlő hozzáférést az oktatási szolgáltatásokhoz, ugyanis a hozzáférés szintjét alapvetően a diákok társadalmi állapota határozza meg. Olyan igazságos rendszert kíván létrehozni, amely kiegyenlítheti a diákok közötti különbségeket.

A stratégia

Programja révén Lajos számos olyan gyermeket mentett meg a speciális iskolákba való áthelyezéstől, akiket akár rosszindulat vagy a "normál" diákok viselkedésétől eltérő viselkedésük miatt küldtek volna el. Már 13 iskola csatlakozott a programhoz, így lehetőséget adva a marginalizált diákoknak. Lajos volt az Utolsó Padból Program („A leghátsó padból program”) szakmai vezetője, amelyet először nemzeti programként, majd kormányprogramként vezettek be. Ezen kívül közel 31 család csatlakozott a Nikla programhoz Szombathelyen, és jelenleg 120 tagja van a közösségnek.

A személy

Lajos szerint a változás nem tulajdonítható egyetlen pontos pillanatnak. Mostanáig, bármerre is járt, azt látta, hogy a teremtés az ember veleszületett ösztöne, aminek nem tud ellenállni. A segítségnyújtás szintén egy veleszületett szükséglet, amely nem ismer határokat.