Ashoka działa w ponad 90 krajach realizując wspólną misję, dążymy do budowania świata, w którym każda osoba może być twórcą na rzecz dobra wspólnego (ang. everyone a changemaker). Nasze działania na całym świecie, są bardzo spójne, jednak odpowiadamy też na lokalny kontekst, potrzeby ekosystemu innowacji społecznych i potrzeby przedsiębiorczyń i przedsiębiorców społecznych.

W Ashoce zachęcamy innych do działania. Poza członkami i członkiniami Ashoki, innowatorami społecznymi działającymi na dużą skalę, którzy przeszli międzynarodowy proces wyłaniania Ashoka Fellows naszą społeczność tworzą członkowie Ashoka Support Network, partnerzy biznesowi, przedstawiciele uczelni, wyjątkowi sojusznicy i sojuszniczki z administracji publicznej oraz rzesze twórczyń i twórców zmian na lepsze, którzy podejmują odważne działania, żeby rozwiązywać problemy społeczne.

Ty też możesz dołączyć do naszej społeczności i zaangażować się w budowanie świata, w którym każda osoba może wprowadzać zmiany na lepsze - zaangażuj się i śledź nasze aktualności na stronie oraz na Facebooku.

Członkinie i członkowie Ashoki

Wybieranie i wspieranie członków i członkiń Ashoki jest sercem naszej działalności. 77 Ashoka Fellows dołączyło do społeczności Ashoki w Polsce. Członkami Ashoki w Polsce są między innymi Barbara i Tomasz Sadowscy, którzy poprzez Fundację Pomocy Wzajemnej BARKA, pomogli wyjść z bezdomności dziesiątkom tysięcy osób w Polce, Wielkiej Brytanii, Holandii, Kanadzie, Kenii, czy na Islandii, a w swojej sieci mają kilkadziesiąt przedsiębiorstw społecznych. Członkiniom Ashoki jest też Teresa Ogrodzińska, która wprowadziła do polskiego prawa wiele form opieki poza przedszkolnej, wyrównując szanse edukacyjne dzieci z terenów wiejskich. Grupy zabawowe promowane przez Teresę i Fundację Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego działają nie tylko w Polsce, ale też w Ukrainie, czy nawet Tadźźykistanie.

group of people sitting on the grass

Nasze działania

Poniżej znajdziecie informacje naszych najważniejszych bieżących działaniach. Wszyskie działania Ashoki w Polsce przedstawione są tutaj.

Działania ekosystemowe: Zmień Ja/My Polskę

Jak powiada afrykańskie przysłowie, potrzeba całej wioski, żeby wychować dziecko. Potrzeba też całego ekosystemu, by innowacje społeczne mogły się rozwijać. A jak mówi Bill Drayton, założyciel Ashoki: "Jest jeden czynnik, który determinuje sukces społeczny, jest to odsetek twórców zmian na lepsze (ang. changemakers) w społeczeństwie". Chcemy, żeby Polsce się udało.

Wybierając i wspierając Ashoka Fellows widzimy, że niektórzy i niektóre z nich, którzy byli otoczeni dobrymi ludźmi, tym, którzy byli dość uważni, by wyczuć właściwy moment, albo tym, którzy mieli szczęści i byli w dobrym miejscu i czasie udało się osiągnąć duży wpływ, dużą skalę działania. Ale dostrzegamy też świetne pomysły na rozwiązanie problemów społecznych, bardzo dobrze realizowane, które zostały już uznane na poziomie polityk krajowych, ale wraz ze zmianą rządów zmieniono podejście do tego rozwiązania. Inicjatywy niezwykle potrzebne, na które przez lata nie udaje się zebrać środków. Pomysły, które nikną w hierarchicznych strukturach, albo takie, które wymagają czasu i współpracy.

Read more

WzmocniONE

WzmocniONE to program wspierania inicjatyw wzmacniających kobiety w realizowaniu swojego potencjału i budowaniu poczucia sprawczości. Tym samym chcemy przyczynić się do budowania społeczeństwa, w którym godność obu płci jest równa.

W dzisiejszych realiach kobietom trudno uwierzyć w siebie, trudno im się przebić w różnych sferach życia, wciąż pokutują niekorzystne dla nich stereotypy i tradycyjny podział ról. Obywatelom trudno jest wyjść z utartych schematów. Tymczasem jesteśmy pewni, że bardziej aktywny udział kobiet w życiu publicznym, społecznym, biznesowym jest niezbędny dla tworzenia rozwiązań, które odpowiadają na wyzwania współczesności.

 

Read more

Journey to Changemaker Certificate

Program Journey to Changemaker Certificate (J2CC) to akredytacja dla uczelni wyższych stworzona przez Ashokę.

Nowoczesna uczelnia wyższa powinna stwarzać swoim studentkom i studentom doświadczenie edukacyjne, które pomoże im w zdobywaniu i rozwoju różnorodnych kompetencji pozwalających młodym osobom być twórcami zmian na lepsze, zauważać problemy i starać się je rozwiązywać.

 

Read more

Hello Entrepreneurship

Program ma na celu wsparcie przedsiębiorczości społecznej migrantów i migrantek w Polsce, aby ich talent i ciężka praca przyczyniły się do ogólnego dobrobytu, a także sukcesu społecznego i gospodarczego Polski. Zależy nam, aby program przyczynił się do stworzenia długofalowego i kompleksowego systemu wsparcia migrantów i migrantek w Polsce, w tym obszarze, poprzez implementacje przyjaznych polityk i funduszy umożliwiających powstanie migranckich przedsiębiorstw społecznych.

Program Hello Entrepreneurship jest nową inicjatywą ekosystemową realizowana przez Ashokę w Polsce we współpracy z Citi Foundation. Partnerem merytorycznym programu jest Fundacja Citi Handlowy im. L Kronenberga.

Read more

NaprawiaMY z Veolią

Rocznie każdy z nas produkuje ponad 280 kg odpadów. Wiele z nich może być użytych ponownie lub służyć nam dłużej, jeśli tylko będziemy wiedzieli, jak je naprawiać. Wiele przedmiotów wyrzucamy nieświadomi możliwości ich naprawy.  Obecnie naprawianie nie jest modne, a my chcemy zmienić ten trend. Dlatego właśnie chcemy stworzyć kawiarenki, które pozwolą na najważniejszą zmianę - zmianę naszych nawyków i postaw.

Ashoka wraz z Veolią przeprowaziła w 2019 roku pilotaż, mający na celu upowszechniać ideę kawiarenek naprawczych w Polsce. Podczas pilotażu udało się zrealizować 10 kawiarenek naprawczych i przygotować wiele wartościowych materiałów umożliwiających ich skalowanie. Program jest kontynuowany przez Veolię i Akademię Rozwoju Filantropii, organizację członka Ashoki Pawła Łukasiaka.

Read more

Contact

Ashoka Poland

Phone:
Address:

Ashoka Poland
ul. Chmielna 73
CIC Warsaw/Varso Place
00-801 Warsaw
Poland