İş Dünyası ve Sosyal Girişimcilik

Story bubbles on world map

Ashoka’da, iş dünyası liderlerini sosyal girişimcilerle buluşturarak her iki tarafın da sosyal ve ekonomik etkilerini en yükseğe çıkarmalarını hedefliyoruz. İş dünyası bilgi, beceri ve finansman olarak sosyal girişimcilere önemli destekler sağlarken, sosyal girişimciler yeni pazarlar, hedef gruplar ve çalışma şekilleriyle iş dünyasına bulunmaz bir inovasyon kaynağı sunuyor.

Ashoka Destek Ağı (ADA)

Sosyal girişimcilerin geliştirdiği çözümleri destekleyerek Türkiye ve dünyada farkyaratmayı amaçlayan iş dünyası liderlerinin oluşturduğu 300+ kişilik topluluk. ADA üyeleri sosyal girişimciliği profesyonel bilgi ve becerileriyle mentorluk yaparak, çevrelerinde yaygınlaştırıp elçilik ederek ve finansal katkıda bulunarak desteklerler.

Sosyal İnovasyon Dostu Kurumlar

Sosyal sorumluluğa ayırdığı kaynağı en etkin şekilde kullanırken, kurum kültürünü sosyal inovasyonla harmanlayan şirket ve vakıfların oluşturduğu topluluk. Sosyal Inovasyon Dostu Kurumlar kendileriyle benzer heyecanları paylaşan profesyonellerden oluşan bir topluluğun parçası olur, alandan en güncel gelişmeleri düzenli olarak haber alır ve sosyal girişimcilerle özel işbirlikleri geliştirir.

Sosyal Girişimci Destek Fonu

Türkiye’nin en yüksek potansiyelli sosyal girişimcilerini daha yolun başındayken desteklemek için geliştirilmiş, sürdürülebilir, esnek ve etkili bir araç. Fona katkıda bulunan birey ve kurumlar desteklerinin hangi sosyal girişimciye gideceğini belirleme ve sosyal girişimcileri doğrudan destekleme şansı elde eder.

Daha fazla bilgi için [email protected]'dan bize ulaşabilirsiniz.