เหตุใดผู้ประกอบการสังคมแนวหน้าจึงมีบทบาทสำคัญในวันนี้

ในโลกที่ถูกนิยามด้วยการเปลี่ยนแปลง ความสำเร็จเกิดขึ้นได้จากการที่ทุกคนเป็นผู้นำ ผู้ประกอบการสังคมเป็นผู้กำหนดแผนที่เส้นทาง (roadmaps) ใหม่ที่ส่งเสริมให้คนก้าวหน้าในสภาพแวดล้อมใหม่ พร้อมกันไปกับการสร้างการแก้ไข/ทางออก (solutions) และแสดงวิธีการทำ

อโชก้าสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายของผู้ประกอบการสังคมระดับโลกที่ใหญ่และมีพลังมากที่สุด ด้วยการค้นหาและคัดเลือกผู้ประกอบการสังคมแนวหน้าระดับโลก คือ อโชก้าเฟลโลว์ (Ashoka Fellows) อโชก้าบุกเบิกงานด้านการประกอบการสังคมมาตั้งแต่ 35 ปีก่อน และยังคงสร้างเครือข่ายระดับโลกที่ใหญ่ที่สุดของผู้ประกอบการสังคมแนวหน้าต่อไป

อโชก้าเฟลโลว์เป็นผู้นำความคิดใหม่ที่เปลี่ยนแปลงระบบต่างๆ ในสังคม ที่เป็นประโยชน์ต่อคนทุกคนและพัฒนาชีวิตของคนนับล้านให้ดีขึ้น อโชก้าเฟลโลว์เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมของโลกทุกวันนี้

อโชก้าค้นหาแบบแผนที่กำลังปรากฎจากเฟลโลว์ของเรา การแก้ไขปัญหาแบบต่างๆ ยุทธศาสตร์ยุทธวิธี ขอบข่ายงาน และอื่นๆ ที่มักจะเชี่อมโยงไปถึงขอบข่ายงานที่พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ การเรียนรู้จากเครือข่ายเฟลโลว์ของเราเป็นแนวทางการลงทุนและการสร้างสรรค์งานด้านยุทธศาสตร์ที่สร้างความเข้มแข็งให้คนทุกคนเป็นนักสร้างการเปลี่ยนแปลง

Sub Programs

Venture: Selecting our Ashoka Fellows

Ashoka searches the world for leading social entrepreneurs through an intensive, human-centered process, selecting them into our Ashoka global, trust-based fellowship of peers.
Read more

เครือข่ายอโชก้าเฟลโลว์

อโชก้าเฟลโลว์เป็นผู้นำความคิดใหม่ที่เปลี่ยนแปลงระบบต่างๆ ในสังคม ที่เป็นประโยชน์ต่อคนทุกคนและพัฒนาชีวิตของคนนับล้านให้ดีขึ้น อโชก้าเฟลโลว์เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมของโลกทุกวันนี้
Read more

เมื่ออโชก้าพิจารณาให้ผมเป็นอโชก้าเฟลโลว์ ในปี พ.ศ. 2549 ผมกำลังทำงานบางเวลาเพื่อสร้างโครงการตามวิสัยทัศน์เป็นเวลา 5 ปี อโชก้าให้เงินสนับสนุนค่าครองชีพ ที่ช่วยลดภาระหนี้ด้านการศึกษาและเป็นค่าใช้จ่ายพื้นฐาน ทำให้ผมทุ่มเทให้แก่การขยายโครงการ Lumni ของผมอย่างเต็มที่

ฟิลิป เวอการา (Filipe Vergara)
โครงการ Lumni, โคลัมเบียและสหรัฐอเมริกา อโชก้าเฟลโลว์ ประจำปี พ.ศ. 2549

Ashoka is unlike any other organization I’ve worked with. And this is a good thing. Forget about hierarchies and decision-trees. Forget about caveats and we’ve-never-done-that’s. I have never worked with a more committed group of people whose first response is ‘why not!,’ whose job descriptions say...

Eric Dawson
Founder of Peace First. Ashoka Fellow since 2007​
download_2.jpeg