สมาชิกเครือข่ายผู้สนับสนุนอโชก้าต่างจากผู้บริจาคเพื่อสาธารณกุศลทั่วไปคือ เป็นนักสร้างการเปลี่ยนแปลงที่อาศัยความคิดสร้างสรรค์ พลังและความสัมพันธ์กับคนที่หลากหลายในการสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมเชิงบวก ด้วยการสนับสนุนอโชก้าเป็นเงินจำนวนหนึ่ง สมาชิกเครือข่ายผู้สนับสนุนอโชก้าจะได้รับสิทธิพิเศษในการรู้จักและสัมพันธ์กับอโชก้าเฟลโลว์.

สมาชิกผู้สนับสนุนอโชก้าสัมพันธ์กับอโชก้าเฟลโลว์ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับความสนใจและทักษะของพวกเขา กิจกรรมที่สมาชิกผู้สนับสนุนอโชก้าสามารถเข้าร่วม ได้แก่ Ashoka Globalizer (โครงการอโชก้าก้าวสู่ระดับโลก) เป็นกรรมการองค์กรของอโชก้าเฟลโลว์ เข้าร่วมการประชุมระดับประเทศหรือภูมิภาคสำหรับสมาชิกชุมชนอโชก้า ช่วยทีมงานอโชก้าพัฒนางานขององค์กร และร่วมการประชุมสมาชิกผู้สนับสนุนอโชก้าสากล เป็นต้น 

กรุณาอ่านแผ่นพับประชาสัมพันธ์เรื่องเครือข่ายผู้สนับสนุนอโชก้า เพื่อทราบว่าสมาชิกจะเพิ่มคุณค่าและได้รับประโยชน์จากเครือข่ายอโชก้าได้อย่างไร หากมีคำถามเกี่ยวกับสมาชิกผู้สนับสนุนอโชก้า เขียนถึงเราที่ [email protected]