อโชก้าก้าวสู่โลก (The Globalizer) เป็นความคิดริเริ่มของอโชก้าที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการสังคมสร้างการเปลี่ยนแปลงในระดับที่ใหญ่ขึ้น เราผลักดันให้อโชก้าเฟลโลว์ทบทวนยุทธศาสตร์และทักษะของการเป็นผู้นำที่จำเป็นต่อพวกเขาเพื่อขยายผลกระทบอย่างกว้างไกลในโลกที่ถูกนิยามด้วยการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

ผู้ประกอบการสังคมหาจะหาวิธีแนะนำความคิดของตนเพื่อให้นักสร้างการเปลี่ยนแปลงมีส่วนร่วมและสร้างทีมที่จะร่วมมือกันอย่างรอบคอบเพื่อไปสู่วิสัยทัศน์ที่ใหญ่กว่า วิธีการนี้ส่งเสริมให้พวกเขาก้าวพ้นการให้บริการโดยตรงไปสู่การสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างกว้างขวางที่ลึกซึ้ง กระทบระบบ ขณะเดียวกันเป็นแปลงกรอบแนวคิดของคนที่มีต่อความเข้าใจโลก
 

The Globalizer ใช้ประโยชน์จาก เครือข่ายนักสร้างการเปลี่ยนแปลงของอโชก้า ที่กว้างขวาง ทั้งในภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาชน โครงการนี้เริ่มต้นด้วยช่วงให้คำปรึกษาเป็นเวลา 3 เดือน ซึ่งทีมสนับสนุนซึ่งประกอบด้วยที่ปรึกษาอาสาสมัคร ผู้ให้คำปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ และนักธุรกิจชั้นนำ ช่วยให้อโชก้าเฟลโลว์ทบทวนประเด็นหลักและสร้างยุทธศาสตร์ที่แข็งแรงเพื่อขยายผลกระทบ

กระบวนการนี้จะเกิดขึ้นในการประชุมสุดยอดระหว่างอโชก้าเฟลโลว์ CEOs ผู้ประกอบการธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ และผู้เชื่ยวชาญที่ต้องการจะพัฒนายุทธศาสตร์ แก้ไขความท้าทาย และเปิดยุทธศาสตร์ใหม่ The Globalizer ยังค้นห้ารูปแบบพื้นฐานของนวัตกรรมการแก้ไขปัญหาและเผยแพร่สิ่งเหล่านั้น เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ผู้ประกอบการสังคมทั่วทุกหนแห่ง เพื่อส่งเสริมให้พวกเขาพัฒนายุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพในการขยายผลกระทบ

2018 Globalizer: Accelerating Healthcare Access

In partnership with the Philips Foundation

Read more

“The Globalizer program is a much-needed experience for social entrepreneurs who have gained traction in their work. It is a truly helpful exercise for those how are actually scaling and those who are looking to scale. It allows entrepreneurs to do what they should, think about the future of their...

Abu Musuuza
Ashoka Fellow
abu-musuuza-300x300.jpg

“Once you pass the Globalizer process, you start to figure out how your impact can change, not just to increase or scale to get more beneficiaries, but rather systemic changes.”

Gaby Arenas
Ashoka Fellow
potraits_134_0.jpg

"Helping out in the Ashoka Globalizer program allowed me not only to apply our thinking and our methods to a challenging and very interesting project, it was also an extremely rewarding experience. It was 1) tremendously inspiring to work directly with social entrepreneurs that are full of passion...

Markus Wilthaner
Advisor
a8bf75b19b1b156282f51a5fa9cf04bd_400x400.jpeg

"Working with Ashoka's social entrepreneurs has been an exceptionally inspiring and fulfilling experience. I found the thought partnership with innovative global leaders Fabio Rosa and Eric Dawson an eye-opening experience that has shaped the way I view my aspirations and career. I know we all...

Raffi Madirosian
Advisor
0.jpeg

"I found working with the Ashoka Globalizer Fellows truly inspiring. In fact looking back now, I think it has helped shape my view on what the purpose of a company can be. The Ashoka Fellows are super engaged entrepreneurs, extremely willing to learn and grow. I really enjoyed being able to offer my...

Max Maendler
Strategy Thought Partner
iqzuz59mdkk8fbfy7kbd.png.jpeg