แรงบันดาลใจ

การบริการด้านการเงินเพื่อสังคมของอโชก้า เกิดจากแรงบันดาลใจที่เห็นว่ากลไกตลาดมีศักยภาพแข็งแกร่งที่จะพัฒนาคุณภาพของคน ความคิดนี้เกิดจากข้อสังเกต 3 ประการคือ กลไกตลาดส่งผลกระทบถึงทุกคน  มันถักทอชีวิตของเรา และสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างสิ้นเชิง

อย่างไรก็ตาม กลไกตลาดไม่สามารถทำงานได้ดีอย่างที่ควรจะเป็น ความเหลื่อมล้ำกำลังขยายตัวในอัตราที่ผันผวน ผู้คนนับล้านถูกตัดขาดจากภาคการเงิน คนกว่า 800 ล้านคนไม่มีสิทธิในที่ดินที่เขาสร้างบ้าน คนหนุ่มสาวจำนวนมากมองไม่เห็นหนทางสร้างอนาคตที่มั่นคง ช่องว่างของโอกาสระหว่างหญิงและชายยังคงดำรงอยู่

กลยุทธ์

เพื่อรับมือกับความท้าทายเหล่านี้ ผู้ประกอบการสังคมทั่วโลกกำลังพัฒนานวัตกรรมสังคมที่เป็นไปได้ ที่ทำให้การสร้างผลกำไรและการสร้างผลกระทบทางสังคมสอดคล้องและดำเนินไปด้วยกันได้ดีขึ้น เมื่อพวกเขาประสบความสำเร็จ นวัลตกรรมเหล่านี้จะเปลี่ยนแปลงปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จในกลไกตลาด ดังนั้น มันเปลี่ยนแปลงที่ซึ่งคนให้ความสนใจและให้การสนับสนุน ในการทำเช่นนั้น นวัตกรรมเหล่านี้มีศักยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานของกลไกตลาดไปสูขนาดที่ใหญ่ขึ้น

เมื่อเห็นศักยภาพของนวัตกรรมเหล่านี้ เราจึงบ่มเพาะยุทธศาสตร์เฉพาะแบบใหม่ ซึงมุ่งหมายที่จะสร้าง กลไกตลาดที่ทำหน้าที่ที่ดี ที่สร้างคุณค่าด้วยการส่งเสริมนวัตกรรมที่สร้างผลกำไรที่กระทบโครงสร้างที่กว้างขวาง