เป็นเวลากว่า 35 ปี ที่อโชก้าบุกเบิกงานด้านการประกอบการสังคม ด้วยการค้นหา คัดสรร และสนับสนุนผู้ประกอบการสังคมแนวหน้าของโลกส่วนหนึ่ง เครือข่ายของเราที่ประกอบด้วยอโชก้าเฟลโลว์กว่า 3,000 คน กำลังประสบความสำเร็จในการสร้างวิธีแก้ไขปัญหาเชิงระบบ เพื่อแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและปัญหาเกือบทุกด้านที่กระทบชีวิตมนุษย์ ในกว่า 90 ประเทศ

เรื่องราวของเรา

อโชก้าเฟลโลว์เป็นนักสร้างการเปลี่ยนแปลงที่พิเศษสุด อย่างไรก็ตาม เราเชื่อว่าคนทุกคนจำเป็นต้องเป็นนักสร้างการเปลี่ยนแปลง 

เราเชื่อว่าคนทุกคนควรจะ:

  • ได้รับการฝึกฝนให้มีคุณลักษณะของผู้ประกอบการสังคมที่ดีที่สุด
  • ได้รับโอกาสที่จะพัฒนาตนเองเป็นบุคคลที่มีความพร้อม และมีแนวโน้มที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อโลกที่ดีกว่า
  • มีความสามารถที่จะเจริญก้าวหน้า และช่วยเหลือให้คนทั้งหลายเจริญก้าวหน้าในโลกสมัยใหม่ ทั้งนี้ โลกสมัยใหม่ต้องการสิ่งเหล่านี้อย่างเร่งด่วน

เพื่อช่วยให้คนทุกคนกลายเป็นนักสร้างการเปลี่ยนแปลง เราจำเป็นต้องสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่เกี่ยวกับการศึกษาเรียนรู้ของเยาวชน

เรามีอโชก้าเฟลโลว์ที่ทำงานด้านการศึกษากว่า 1,300 คนทั่วโลก ที่กำลังสนับสนุนเยาวชนกว่า 375,000 คนในการฝึกฝนทักษะการสร้างการเปลี่ยนแปลงใน 50 กว่าประเทศ.

อาศัยประสบการณ์อันยาวนานในการทำงานกับผู้ประกอบการสังคมแนวหน้าและเยาวชน เรากำลังทำงานเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานเกี่ยวกับการเรียนรู้และประสบการณ์ของเยาวชน เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนเป็นนักสร้างการเปลี่ยนแปลง