ผู้ประกอบการสังคมคือพลังขับเคลื่อนที่จำเป็น พวกเขาคือผู้ประกอบการที่สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ และ พวกเขายังมุ่งมั่นทำงานเพื่อประโยชน์ของทุกคน

                                 -บิล เดรย์ตัน


ผู้ประกอบการสังคมของอโชก้าสร้างผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตของผู้คนนับล้านคนทั่วโลก พวกเขายังเสนอตัวอย่าง ความคิด และข้อมูลเชิงลึก ที่สามารถเป็นแผนงานในโลกที่ "ทุกคนคือนักสร้างการเปลี่ยนแปลง"

Ashoka Fellows


ในการพัฒนาและขยายเครือข่ายผู้ประกอบการสังคม (เฟลโลว์) อโชก้าสนับสนุนด้านการเงิน ความรู้ และ โลจิสติกส์ ให้แก่อโชก้าเฟลโลว์จำนวนมากกว่า 3,500 คนใน 93 ประเทศ งานของอโชก้านำเสนอภูมิปัญญาของผู้ประกอบการสังคมชั้นนำกับคนทั่วโลก ผู้ประกอบการสังคมของอโชก้าทำหน้าที่เป็นแบบอย่างและมีวิธีการที่จะช่วยให้องค์กร บุคคลและสังคมทั่วโลกในการเติบโตในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็ว


Ashoka Venture and Fellowship
ค้นหาผู้ประกอบการสังคมชั้นนำของโลก ผ่านการค้นหาอย่างเข้มข้นและเลือกพวกเขาเข้าสู่เครือข่ายของเราที่มีทั่วโลก Venture and Fellowship เลือกเฟลโลว์โดยใช้เกณฑ์ของความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ศักยภาพของผู้ประกอบการสังคม เส้นใยจริยธรรมและผลกระทบทางสังคม ด้วยคุณภาพของผู้ประกอบการสังคมที่เราคัดเลือก พวกเขาเหล่านี้สามารถนำทางสู่โลกที่ทุกคนคือนักสร้างการเปลี่ยนแปลง ปัจจุบันเครือข่ายของเฟลโลว์มีจำนวนมากกว่า 3,500 คนกระจายอยู่ใน 93 ประเทศ


เครือข่ายผู้สนับสนุนอโชก้า (Ashoka Support Network หรือ ASN)
คือชุมชนระดับโลกที่ประกอบไปด้วย ผู้นำที่ประสบความสำเร็จ และผู้นำด้านนวัตกรรมจากหลากหลายสาขา ผู้ซึ่งมองเห็นว่าการประกอบการเป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม พวกเขาสนับสนุนอโชก้าและอโชก้าเฟลโลว์ โดยขึ้นอยู่กับความสนใจและทักษะของพวกเขา สมาชิกเครือข่ายผู้สนับสนุนอโชก้าเข้าร่วมงาน Ashoka Globalizer ทำหน้าที่ในคณะกรรมการที่ปรึกษาให้อโชก้าเฟลโลว์ เข้าร่วมกิจกรรมท้องถิ่น / ภูมิภาคกับสมาชิกชุมชนของอโชก้า ช่วยเจ้าหน้าที่อโชก้าในการพัฒนาสถาบัน และเข้าร่วมงานประชุมเครือข่ายผู้สนับสนุนอโชก้าสากล ปัจจุบันสมาชิกเครือข่ายผู้สนับสนุนอโชก้ามีจำนวนมากกว่า 350 คนใน 25 ประเทศ โปรดอ่านโบรชัวร์เครือข่ายผู้สนับสนุนอโชก้าของเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสมาชิกเครือข่ายฯและประโยชน์จากเครือข่ายของอโชก้า และส่งอีเมล์มาที่ [email protected] หากมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับเครือข่ายผู้สนับสนุนอโชก้า


Are you a company? You can support Ashoka Fellows by collaborating in international training programs for our social entrepreneurs. Read more about the Ashoka Executive in Residence, Ashoka Changemakers, and Ashoka Globalizer programs .


Executive in Residence (EIR)
ในโครงการ Ashoka Executive in Residenceผู้บริหารองค์กรทำงานร่วมกับผู้ประกอบการสังคมชั้นนำทั่วโลกเป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ ถึง 6 เดือน ในช่วงเวลาที่ทำงานกับผู้ประกอบการสังคม ผู้บริหารองค์กรช่วยผู้ประกอบการสังคมแก้ปัญหาและอุปสรรคสำคัญต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการสังคมเหล่านั้นพัฒนาศักยภาพตัวเองและขยายผลกระทบทางสังคมให้กว้างยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกัน ด้วยการทำงานร่วมกับนักสร้างสรรค์นวัตกรรมสังคมชั้นนำของโลก ผู้บริหารองค์กรสามารถเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ ๆ ตลาดเกิดใหม่และเทคนิคการเป็นผู้นำ ในตอนท้ายผู้บริหารและผู้ประกอบการทางสังคมยังคงทำงานร่วมกันและได้รับโอกาสในการสร้างพันธมิตรที่มีคุณค่าร่วมกันสำหรับองค์กรของตน


Ashoka Changemakers
คือโครงการของอโชก้าที่ขับเคลื่อนผลกระทบจากการทำงานของนวัตกรทางสังคมในประเด็นที่สำคัญ โดยสร้างและรักษาเครือข่ายของผู้นำการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง Ashoka Changemakers สนับสนุนเครือข่ายเหล่านี้เพื่อจุดประกายการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วที่เกิดขึ้นในประเด็นของพวกเขา นักสร้างการเปลี่ยนแปลงได้สร้างเครือข่ายสากลที่ประกอบไปด้วยพันธมิตรนับร้อย และวิธีแก้ไขปัญหามากกว่า 30,000 วิธีจากนักสร้างการเปลี่ยนแปลงใน 200 ประเทศ โดยเป็นเจ้าภาพหาปัญหาออนไลน์มากกว่า 100 ปัญหาในช่วงทศวรรษที่ผ่านมากับพันธมิตรเช่น GE, Google, มูลนิธิ Rockefeller และองค์กรที่ริเริ่มอื่น ๆ สามารถติดตามเราได้ทาง Twitter@changemakers.


Ashoka Youth Venture®
ออกแบบกลยุทธ์แบบองค์รวมและการพบปะกับเยาวชน ซึ่งประกอบไปด้วยการสร้างการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของบริษัทต่าง ๆ โรงเรียน มหาวิทยาลัย และองค์การเยาวชนต่าง ๆ Youth Venture ทำงานกับเยาวชนและพันธมิตรเพื่อที่จะร่วมกันสร้างเครื่องมือและโครงการที่ช่วยเยาวชนรู้จักตัวเองในฐานะนักสร้างการเปลี่ยนแปลงและเส้นทางที่สำคัญสำหรับการเจริญเติบโตในฐานะนักสร้างการเปลี่ยนแปลง ตัวอย่างเช่น ความสามารถในการเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น ความร่วมมือซึ่งนำมาซึ่งการเป็นผู้นำ วัฒนธรรมการสร้างการนำเป็นทีม และ การสร้างการเปลี่ยนแปลง (การแก้ปัญหาด้วยความคิดสร้างสรรค์) ไปที่ Youth Venture onlineและสามารถติดตามเราได้ทาง @Youth_Venture.