ทำงานกับเรา

อโชก้าเป็นทีมที่ประกอบไปด้วยคนมากมายที่ทำงานร่วมกัน เพื่อผลักดันให้เกิดโลกที่ทุกคนคือนักสร้างการเปลี่ยนแปลง เราจ้างคนที่มีวิสัยทัศน์ร่วมกับอโชก้า คนที่จะไม่ยอมแพ้จนกว่าสิ่งที่เขาคาดหวังไว้จะเป็นจริง พวกเราไม่อดทนต่อความไม่เท่าเทียมทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นในอดีต และกำลังมุ่งหน้าแก้ไขสิ่งเหล่านี้ เราเคารพต่อคนทุกคนในฐานะผู้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์เพื่อสังคม เราทำงานด้วยความรักและเคารพซึ่งกันและกัน เรามองเห็นโลกใบใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้น ที่มีการนำเป็นทีมในทีมและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม

งานของเราไม่เหมาะกับคนใจไม่ถึง ดังนั้น หลักเกณฑ์การจ้างงานของเราให้ความสำคัญกับทัศนคติมากเท่ากับทักษะและประสบการณ์ มาร่วมสร้างประวัติศาสตร์กับเรากันเถอะ
 

หลักเกณฑ์การจ้างงานของอโชก้า

แม้ความต้องการเฉพาะของเราจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แต่เราจ้างคนทำงานตลอดทั้งปี ขึ้นอยู่กับความสอดคล้องของบุคคลคนนั้นกับหลักเกณฑ์ของเรา ได้แก่ การมีความคิดสร้างสรรค์ การเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ และมีประวัติของการเปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นความจริงได้ หากสิ่งเหล่านี้ตรงกับคุณ โปรดดู หลักเกณฑ์การจ้างงาน ของเราเพิ่มเติม .


Ashoka’s Equal Employment Opportunity Statement

Ashoka is an equal opportunity employer and does not discriminate based on race, religion, color, gender, gender identity/expression, sexual orientation, national origin, disability, age, genetic information, veteran status, marital status, pregnancy or related condition (including breastfeeding) or any other basis protected by federal, state, and local laws. Ashoka’s commitment to nondiscrimination extends to all terms and conditions of employment, including employee recruitment, selection, compensation, benefits, training, performance evaluation, promotion, demotion, discipline and termination.