โครงการระดับโลกของอโชก้าประกอบด้วย:

เครือข่ายผู้สนับสนุนอโชก้า (Ashoka Support Network)

The Ashoka Support Network (ASN) เป็นชุมชนระดับโลกของผู้นำที่ประสบความสำเร็จและมีความคิดสร้างสรรค์ากหลากหลายวิชาชีพ ผู้เล็งเห็นว่าการประกอบการสังคมเป็นกลไกหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เครือข่ายประกอบด้วยสมาชิกกว่า 350 คนใน 25 ประเทศ
Read more

เกี่ยวกับ Ashoka U (มหาวิทยาลัยนักสร้างการเปลี่ยนแปลงอโชก้า)

Ashoka U ทำงานระดับสถาบันเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาของนักศึกษานับล้าน ตามวิสัยทัศน์ของอโชก้าที่จะสร้างโลกที่ทุกคนเป็นนักสร้างการเปลี่ยนแปลง เราร่วมมือกับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในการขจัดอุปสรรคที่ขัดขวางการเปลี่ยนแปลงในสถาบันและส่งเสริมวัฒนธรรมของการสร้างนวัตกรรมสังคมทั่วทั้งวิทยาเขต
Read more

เกี่ยวกับ Changemakers

Ashoka Changemakers เป็นโครงการหนึ่งของอโชก้าที่ส่งเสริมให้งานของนวัตกรสังคมที่กำลังแก้ไขปัญหาสังคมเร่งด่วนขยายผลกระทบอย่างรวดเร็ว ด้วยการสร้างและหนุนเสริมเครือข่ายของนักสร้างการเปลี่ยนแปลงแนวหน้า Changemakers สร้างความเข้มแข็งให้แก่เครือข่ายเหล่านี้...
Read more

โครงการอโชก้าก้าวสู่โลก (Ashoka Globalizer)

The Globalizer ใช้ประโยชน์จาก เครือข่ายนักสร้างการเปลี่ยนแปลงของอโชก้า ที่กว้างขวาง ทั้งในภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาชน โครงการนี้เริ่มต้นด้วยช่วงให้คำปรึกษาเป็นเวลา 3 เดือน ซึ่งทีมสนับสนุนซึ่งประกอบด้วยที่ปรึกษาอาสาสมัคร ผู้ให้คำปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ และนักธุรกิจชั้นนำ...
Read more

เกี่ยวกับการบริการด้านการเงินเพื่อสังคม (Social Financial Services)

การบริการด้านการเงินเพื่อสังคมของอโชก้า เกิดจากแรงบันดาลใจที่เห็นว่ากลไกตลาดมีศักยภาพแข็งแกร่งที่จะพัฒนาคุณภาพของคน อย่างไรก็ตาม กลไกตลาดไม่สามารถทำงานได้ดีอย่างที่ควรจะเป็น เราจึงบ่มเพาะยุทธศาสตร์เฉพาะแบบใหม่ ซึงมุ่งหมายที่จะสร้าง กลไกตลาดที่ทำหน้าที่ที่ดี...
Read more

อโชก้าสร้ Venture และ Fellowship

เป็นเวลากว่า 35 ปีที่อโชก้าสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการสังคมแนวหน้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก หลังผ่านการพิจารณาที่เข้มข้น พวกเขาได้รู้จักกับเครือข่ายสมาชิกตลอดชีพที่ทุกคนมุ่งมั่นกับการเป็นผู้นำที่กำลังสร้างรูปแบบใหม่เพื่อสร้างสรรค์สังคม เราส่งเสริมให้เฟลโลว์เป็นเจ้าของเครือข่ายนี้...
Read more

Ashoka Wellbeing

Ashoka creates nurturing opportunities for Fellows to connect and grow in order to bring about positive transformation in their lives and their work. We want to set a new standard that includes wellbeing in any definition of leadership and social impact.
Read more

Legal Engagement at Ashoka

Learn more about how Ashoka is engaging with the Legal-Social Impact Community. Beyond providing legal support and resources for Ashokan Fellows, the Legal Team works to promote initiatives that highlight the connections between law and social entrepreneurship. A pluralistic approach that...
Read more