เชิญเป็นพันธมิตรกับเรา

Available in ENITJATHFRDEES

พันธมิตรสากล

 

อโชก้าเป็นพันธมิตรในอุดมคติที่จะทำให้การเปลี่ยนแปลงสังคมเป็นจริง เราใช้โมเดลการสร้างความร่วมมือที่สร้างสรรค์ของอโชก้าดึงจุดแข็งของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่แตกต่าง เช่น ภาคประชาสังคม ผู้ประกอบการสังคม และภาคธุรกิจ โดย แล้วนำมาสร้าง เครือข่ายพันธมิตร ที่ทุกคนได้รับประโยชน์และตอบสนองต่อความท้าทายทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เราเผชิญอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ.

ด้วยการทำเช่นนั้น เครือข่ายของเรา จึงทำให้อโชก้าสามารถสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรทั่วโลกได้อย่างรวดเร็ว เรารับมือกับปัญหาขนาดใหญ่อย่างมีประสิทธิภาพและทำลายกำแพงที่ขวางกั้นระหว่างภาคธุรกิจ ภาคประชาชน และภาคสังคม เรายังนำเสนอแนวทางของการสร้างความร่วมมือแบบใหม่ด้วย

ตั้งแต่ปี 2523 อโชก้าได้สร้างและพัฒนาความสัมพันธ์หลากหลายรูปแบบกับองค์กรต่างๆ เริ่มจากการให้บริการองค์กรท้องถิ่นโดยไม่คิดค่าบริการ และการทำงานแบบอาสาสมัคร จนถึงการพัฒนากลยุทธ์และวิสัยทัศน์ร่วมกับบริษัท

อโชก้าพึ่งพาทุนสนับสนุนจากปัจเจกบุคคล มูลนิธิ และภาคธุรกิจเพื่อพัฒนางานของเราในด้านการสนับสนุนผู้ประกอบการสังคมทั่วโลก และเพื่อสืบสานวิสัยทัศน์ของเราในการสร้างโลกที่ทุกคนเป็นนักสร้างการเปลี่ยนแปลง

Executive in Residence

 

Executive in Residence (EIR) เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือที่สำคัญระหว่างผู้บริหารระดับสูงในภาคธุรกิจกับผู้ประกอบการสังคมแนวหน้า เป็นความร่วมมือที่มีศักยภาพมากพอที่จะเปลี่ยนพลวัตของตลาดกระแสหลัก ให้เพิ่มขีดความสามารถของการแข่งขันและสร้างผลกระทบทางสังคมเชิงโครงสร้าง

ในโครงการ EIR ผู้บริหารระดับสูงจากภาคธุรกิจจะทำงานในพื้นที่ร่วมกับผู้ประกอบการสังคมแนวหน้าจากทั่วโลก เป็นเวลา 2 สัปดาห์ถึง 6 เดือน ในช่วงเวลานั้น ผู้บริหารจากภาคธุรกิจจะช่วยวิเคราะห์และแก้ไขความท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการขยายงานของผู้ประกอบการสังคม

ในขณะเดียวกัน เมื่อผู้บริหารจากภาคธุรกิจได้ทำงานกับผู้สร้างนวัตกรรมสังคมแนวหน้า พวกเขาจะได้เรียนรู้เรื่องนวัตกรรมสังคมใหม่ๆ ตลาดเกิดใหม่ และเทคนิคการเป็นผู้นำแบบใหม่ เมื่อเสร็จสิ้นการทำงานในพื้นที่ ผู้ประกอบการสังคมและผู้บริหารจากภาคธุรกิจอาจสานต่อความร่วมมือทางออนไลน์หรือช่องทางอื่นๆ และมีโอกาสที่จะทำให้องค์กรของพวกเขาเป็นพันธมิตรที่ยึดถือคุณค่าเดียวกัน

 “โครงการ Executive in Residence เป็นโอกาสดีที่ทำให้ฉันได้พัฒนาทักษะทางการตลาดและทำงานในบริบทที่แตกต่างออกไป งานที่ฉันเคยทำมาโดยตลอดคือการผลิตผลิตภัณฑ์ด้านการดูแลสุขภาพ และรู้วิธีทำการตลาดให้แก่ผู้จำหน่าย รวมทั้งวางโปรแกรมด้านสุขภาพ แต่ไม่ค่อยมีโอกาสคิดถึงวิธีทำการตลาดกับผู้ป่วย ซึ่งหมายถึงการคิดถึงครอบครัวของผู้ป่วยและผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากโรคเฉพาะด้าน”

  –กาติ ดารานี (Gati Darhani) ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัท เบอร์ลิงเกอร์ อิเกลเฮม (Boehringer-Ingelheim) เขาทำงานกับอโชก้าเฟลโลว์ เอเลด เอ็ดเวิร์ดส (Aled Edwards) ในปี 2558

 

เกี่ยวกับเครือข่ายผู้สนับสนุนอโชก้า

 

คุณกำลังค้นหาโลกที่เราสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมได้อย่างแท้จริงหรือไม่? หากคุณต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับความร่วมมือที่หลากหลายในการทำงาน ระหว่าง เครือข่ายผู้สนับสนุนอโชก้า (ASN) กับเครือข่ายอโชก้าเฟลโลว์ทั่วโลก กรุณากดปุ่มด้านล่าง

เครือข่าย ASN เปิดโอกาสให้ผู้นำจากสายงานด้านต่างๆ ที่มีความคิดริเริ่ม ได้สร้างสรรค์ความร่วมมือใหม่ๆ กับผู้ประกอบการสังคมแนวหน้าหรืออโชก้าเฟลโลว์ ที่แตกต่างจากการบริจาคแบบดั้งเดิม

สมาชิก ASN ทำงานร่วมกับอโชก้าเฟลโลว์ด้วยวิธีที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับความสนใจและความสามารถของแต่ละบุคคล เมื่อเข้าร่วม โครงการอโชก้าก้าวสู่ระดับโลก (Ashoka Globalizer) สมาชิก ASN ให้คำปรึกษาแก่อโชก้าเฟลโลว์เรื่องกลยุทธ์ในการขยายงาน พวกเขายังเปิดโอกาสให้เฟลโลว์นำเสนอแนวคิดเพื่อแสวงหาการลงทุนพร้อมให้คำแนะนำเพิ่มเติม เมื่อเข้าร่วมโครงการขยายผลด้านการเงินทางสังคม (Ashoka Social Finance Accelerator)  สมาชิก ASN ยังเข้าร่วมการพบปะและการประชุมอโชก้าเฟลโลว์ทั้งในและต่างประเทศ และร่วมระดมสมองคิดหาแนวทางการแก้ไขปัญหาในองค์กรของเฟลโลว์