คำถามที่พบบ่อย

ถาม: อโชก้าก่อตั้งเมื่อใด?

ตอบ: อโชก้าก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2532 โดย บิล เดร์ตัน ที่เมืองวอชิงตัน ดีซี สหรัฐอเมริกา อโชก้าพิจารณาคัดเลือกอโชก้าเฟลโลว์เป็นสมาชิกกลุ่มแรกในอินเดีย เมื่อปี 2524 อ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่ ความเป็นมาของอโชก้า.


ถาม: สำนักงานของอโชก้าตั้งอยู่ที่ใด?

ตอบ: สำนักงานของอโชก้าตั้งอยู่ใน 36 กว่าประเทศ ใน 5 ทวีป คุณสามารถค้นหาข้อมูลได้ที่s สำนักงานอโชก้าทั่วโลก.


ถาม: อโชก้ามีความเชี่ยวชาญในประเด็นการทำงานใด?

ตอบ: ด้วยการเรียนรู้จากความร่วมมือกับผู้ประกอบการสังคม อโชก้าได้ค้นพบแบบแผนและจุดคานงัดสำคัญ ที่ช่วยให้สังคมสร้างกรอบแนวคิดที่ส่งเสริมให้คนทุกคนเป็นนักสร้างการเปลี่ยนแปลง ปัจจุบันนี้ อโชก้ากำลังสร้างและส่งเสริมให้เครือข่ายสร้างการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานที่มีต่อประสบการณ์ของเด็กและเยาวชนซึ่งกำลังเติบโตเป็นผู้ใหญ่ เพื่อที่พวกเขาจะได้รับมุมมอง ทักษะ และโอกาสในการพัฒนาเป็นนักสร้างการเปลี่ยนแปลง ความคิดของอโชก้าเฟลโลว์ในวันนี้ จะชี้ให้เห็นงานด้านต่างๆ ที่จะสร้างผลกระทบอันยิ่งใหญ่ในซึ่งเกิดจากความร่วมมือกันในวันข้างหน้า อโชก้ากำลังลงทุนสนับสนุนคนและรูปแบบของการสร้างความร่วมมือในการประกอบการ ที่มีความสำคัญต่อการใช้ชีวิตในโลกที่ทุกคนเป็นนักสร้างการเปลี่ยนแปลง สิ่งที่อโชก้ากำลังสนับสนุนในปัจจุบันนี้ ได้แก่:

  • ผู้ประกอบการสังคมแนวหน้าที่กำลังสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อระบบ 
  • เด็กทุกคนเติบโตพร้อมกันไปกับการฝึกฝนทักษะการเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
  • เยาวชนทุกคนกำลังฝึกฝนทักษะการเห็นอกเห็นใจผู้อื่น การเป็นผู้นำแบบใหม่ การทำงานเป็นทีม และการสร้างการเปลี่ยนแปลง
  • สังคมได้รับการจัดตั้งแบบทีมในทีมที่มีความคล่องตัวและเปิดกว้าง


ถาม: อโชก้าเฟลโลว์คือใคร?

ตอบ: อโชก้าเฟลโลว์คือผู้ประกอบการสังคมแนวหน้า ที่อโชก้ายกย่องนวัตกรรมการแก้ไขปัญหาสังคมของพวกเขา และศักยภาพของพวกเขาในการเปลี่ยนแปลงแบบแผนของปัญหาทั่วทั้งสังคม บุคคลเหล่านี้มีความมุ่งมั่นอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ ต่อการนำเสนอแนวคิดใหม่ที่กล้าหาญ และพวกเขาได้พิสูจน์แล้วว่า ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ความคิดสร้างสรรค์ และความร่วมมือกัน เป็นพลังอันสำคัญยิ่งต่อการเปลี่ยนแปลง อโชก้าเฟลโลว์ทำงานใน 90 กว่าประเทศทั่วโลก ในทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของมนุษย์

What is a social entrepreneur section


ถาม: ฉันจะเสนอชื่อเฟลโลว์ได้อย่างไร?

ตอบ: หากคุณรู้จักผู้ประกอบการสังคมที่กำลังทำงานที่น่าทึ่ง หรือคุณเป็นคนที่ใช่ เราอยากรู้จักคุณ อ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่ เสนอชื่ออโชก้าเฟลโลว์.


ถาม: “อโชก้า” มีความหมายอย่างไร?

ตอบ: องค์กรใช้ชื่ออโชก้าเพื่อเชิดชูพระเจ้าอโศกมหาราช จักรพรรดิของอินเดีย ที่เป็นผู้ประกอบการสังคมอันยิ่งใหญ่คนแรกๆ ของโลก หลังการรวบรวมประเทศอินเดียให้เป็นปึกแผ่นในศตวรรษที่ 3 ก่อนคริสตกาล พระเจ้าอโศกประณามความรุนแรงและกลายเป็นหนึ่งในผู้นำในประวัติศาสตร์ที่มีพระทัยกว้างขวาง เป็นสากล และมีความคิดสร้างสรรค์ ผู้บุกเบิกนวัตกรรมด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสวัสดิการสังคม ด้วยความคิดสร้างสรรค์ ความอดทนอดกลั้นและเป็นสากลนิยมนี้ พระเจ้าอโศกมหาราชจึงได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในนวัตกรสังคมยุคแรก คำว่าอโศกในภาษาสันสกฤตมีความหมายว่า “สภาวะที่ปราศจากความโศกเศร้าโดยสิ้นเชิง”

What is a changemakerquestion


ถาม: โลกที่ “ทุกคนเป็นนักสร้างการเปลี่ยนแปลง” คืออะไร?

ตอบ: โลกที่ทุกคนเป็นนักสร้างการเปลี่ยนแปลง คือโลกที่ซึ่งคนจำนวนมากและมากขึ้นเรื่อยๆ จะรับมือกับปัญหาสังคมอย่างมีประสิทธิภาพและจินตนาการ นอกจากนี้ ยังเป็นโลกที่ซึ่งคนแต่ละคนมีความมั่นใจ มีทักษะและได้รับการสนับสนุนที่นำมาสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้น โลกดังกล่าวเป็นโลกที่มีทั้งความอดทนอดกลั้นและไร้การกีดกัน เพราะแต่คนแต่ละคน ไม่ว่าอายุเท่าใดหรือมีภูมิหลังอย่างไร จะสามารถมีบทบาทในการสร้างอนาคตได้ กระบวนทัศน์ใหม่นี้ส่งผลกระทบอันสำคัญต่อการเติบโตและการเรียนรู้ของเด็กๆ ต่อการจัดตั้งเมืองในอนาคต ต่อการที่บริษัทคิดถึงทีมงานและแผนยุทธศาสตร์ ต่อผู้บริจาคที่คิดถึงผลกระทบ และต่อการให้นิยามความหมายของความสำเร็จและการพัฒนาของสังคม


ถาม: ฉันเป็นผู้สื่อข่าวที่อยากจะสัมภาษณ์ผู้นำของอโชก้า ฉันจะติดต่อกับใคร?

ตอบ: เพื่อการติดต่อขอสัมภาษณ์ กรุณาใช้ แบบฟอร์มในการติดต่อ.


ถาม: ฉันจะทำงานหรืออาสาสมัครกับอโชก้าได้อย่างไร?

ตอบ: เรากำลังมองหาผู้นำที่สร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ ที่มีประวัติในการทำให้ความคิดอันทรงพลังกลายเป็นความจริง หากคุณเป็นคนหนึ่งในนั้น โปรดดู หลักเกณฑ์การจ้างงานของอโชก้า และ สมัครเป็นทีมงาน หรือ อาสาสมัคร.


ถาม: ฉันจะสนับสนุนอโชก้าด้านการเงินได้อย่างไร?

ตอบ: ในประเทศส่วนใหญ่คุณสามารถ บริจาคเงินออนไลน์. นอกจากนี้ คุณอาจเป็น พันธมิตร กับอโชก้าได้