Ashoka Fellows o rasizmie, równości i kierunku, który powinniśmy obrać

Karton z napisem "end systemic racism" (tłum. zakończmy systemowy rasizm) trzymana przez osobę protestującą. W tle inne osoby uczestniczące w proteście.
Source: Clay Banks on Unsplash

W tym momencie, kiedy pracujemy nad wspieraniem jeszcze większej liczby przedsiębiorców i przedsiębiorczyń społecznych działających w obszarze systemowego rasizmu i jego efektów, zwracamy się również do Członków i Członkiń Ashoki, którzy mają bezpośrednią styczność z tymi problemami by czerpać z ich perspektywy, wiedzy i mądrości, zakorzenionych w żywym doświadczeniu i dziesięcioleciach pracy.

Członek Ashoki Van Jones stał się przewodnikiem i tłumaczem dla wielu: obejrzyj toto i to. W ostatnim miesiącu był również współprowadzącym specjalnego odcinka programu "Ulica Sezamkowa", współtworzonego przez CNN, którego celem było zainicjowanie rozmowy z dziećmi o sprzeciwianiu się rasizmowi. Van został Członkiem Ashoki 20 lat temu, jako jedna z pierwszych czterech osób wybranych przez Ashokę w Stanach Zjednoczonych, ze względu na swoją pracę w obszarze uprzedzeń na tle rasowym oraz przemocy policji. W 1996 roku założył w Oakland Ella Baker Center for Human Rights (Centrum Praw Człowieka im. Elli Baker). Możesz zaobserować Vana na Twitterze: @vanjones68

Członkini Ashoki Yeshimabeit Milner założyła Data for Black Lives, ruch aktywistów i aktywistek oraz analityków i analityczek danych, którzy wykorzystują dane na rzecz protestów, odpowiedzialności i wspólnego działania. W solidarnościowym liście do czarnych mieszkańców i mieszkanek Minnesoty Yeshimabeit pisze o tym, w jaki sposób dla osób czarnych, Minneapolis jest metaforą naszego świata. Zaobserwuj ją na Twitterze: @YESHICAN i @Data4BlackLives

Członkowie Ashoki Mauricio Lim Miller i Trabian Shorters przestrzegają sektor społeczny przed paternalizmem i wyjaśniają jak osoby o dobrych chęciach, filantropi i filantropki oraz instytucje często wzmacniają uprzedzenia na tle rasowym, definiując ludzi poprzez ich potrzeby i wyzwania, a nie ich mocne strony, aspiracje i wkład. Przeczytaj tu i tu.

Członkini Ashoki Morgan Dixon  jest współzałożycielką GirlTrek, społeczności liczącej ponad 500 tysięcy czarnych kobiet, które wspólnie maszerują na rzecz zdrowia swojego i swoich społeczności, czerpiąc inspirację od swoich przodkiń, które przetrwały niewolę i walczyły o lepszy świat dla swoich córek. Wraz ze swoim zespołem Morgan zainicjowała specjalną akcję, Black History Bootcamp, która potrwa 21 dni i jest wezwanie do działania w obecnych czasach. Zaobserwuj ją na Twitterze: @MorganTreks i @GirlTrek.

Więcej zespołów pod przywództwem Członków i Członkiń Ashoki zajmujących się systemowym rasizmem w Stanach Zjednoczonych oraz jego efektami:

Algebra Project –  znajomość matematyki jako narzędzie zapewniające dobrej jakości edukację dla wszystkich dzieci

Alive and Free – zmienianie żyć młodych osób przez traktowanie przemocy jak choroby

BanQu – budowanie bardziej sprawiedliwych globalnych łańcuchów dostawy, tak by każdy mógł uczestniczyć w gospodarce światowej

Baltimore Corps – wspieranie młodych nie-białych osób by stawali się innowatorami_kami dla dobra ogółu

Bell – wspieranie wszystkich młodych osób by prosperowały w szkole i życiu

Beyond 12 – wspieranie młodych nie-białych osób, w osiągały sukcesy na uniwersytetach

BMe – punkt widzenia czarnych mężczyzn w Stanach Zjednoczonych, która skupia się na ich wkładzie jako ojców, twórców zmian na rzecz wspólnego dobra i przedsiębiorców

Common Justice – odpowiedź na przemoc skupiona na osobach, które ją przetrwały, bezpieczeństwie i sprawiedliwości rasowej

Data 4 Black Lives – ruch aktywistów_ek i analityków_czek danych używających danych by informować protesty, odpowiedzialność i wspólne działanie

DigDeep – infrastruktura wodna w społecznościach, które zostały pominięte ze względu na historyczny rasizm

Docs for Tots – wspieranie więzii między pediatrami_kami, ustawodawacami_czyniami i edukatorami_kami wczesnoszkolnymi 

Ella Baker Center for Human Rights – sprawiedliwość, możliwości i pokój w centrach miejskich

Embarc – rozwijanie wolności i możliwości uczniów i uczennic liceów dorastających w mało rozwiniętych dzielnicach. 

Essie Justice Group – sieć kobiet, których osoba bliska jest w więzieniu, wspólnie działających na rzecz reformy systemu sądownictwa karnego

Faith Matters Network – łączenie młodych, religijnych liderów_ek z południa Stanów Zjednoczonych z ruchami społecznymi

Freedom U – prawo do edukacji dla młodych osób o nieuregulowanym statusie migranckim, w duchu ruchu praw obywatelskich

GirlTrek – ponad 500 tysięcy czarnych kobiet maszerujących na rzecz zdrowia i zmian w ich społeczności

Greening Youth Foundation – budowanie włączającego i różnorodnego ruchu na rzecz środowiska

Kindred – zmienianie społeczności szkolnych na rzecz równości rasowej

Mission Asset Fund – dostęp do środków finansowych i poczucia przynależności dla rodzin i biznesów migranckich

Movement Law Lab –  prawnicy_czki pracujący współnie z ruchami zmiany społecznej

Of/By/For All – upewnianie się, że wszystkie instytucje publiczne i kulturalne naprawdę są dla ogółu społeczeństwa 

Onward – system oszczędnościowy sponsorowany przez pracodawców_czynie, który zapewnia pracownikom_czkom o każdym poziomie dochodów na zbudowanie bezpieczeństwa finansowego 

People’s Institute for Survival and Beyond – skupia się na zrozumieniu rasizmu, tego jak działa i jak może zostać pokanany

Prosecutor Impact – zmiana kultury i norm prokuratorów w Stanach Zjednoczonych 

National Domestic Workers Alliance – praca pracownicze dla opiekunek_ów, których większość jest nie-białymi kobietami 

Native American Community Academy – sieć społeczności szkolnych, które u swojego trzonu mają rdzenne języki i historię

NDN Collective – wspiaranie rdzennych twórców i twórczyń zmian by prosperowali

Participatory Defense – angażowanie rodzin osób niesłusznie oskarżonych o przestępstwo w proces obrony sądowej 

Stand for Children – upewnianie się, że wszystkie dzieci mogą osiągnąć sukces w szkole, bez względu na kolor skóry, płeć, miejsce zamieszkania czy język ojczysty 

The Birthing Project – społeczności czarnych matek wspierających się nawzajem w imię zdrowych dzieci i zdrowych stylów życia

Think of Us –  reforma systemu opieki zastępczej z uwzględnieniem wkładu osób najbardziej dotkniętych - młodzieży w tym systemie

Thread – kompleksowe wspieranie licealistów i licealistek 

Upstream – udostępnianie pełnej gamy środków antykoncepcyjnych nastolatkom i kobietom we wszystkich społecznościach

Village of Wisdom – rodzice czarnych dzieci współpracują z białymi nauczycielami_kami i systemem oświaty by wspierać talenty i wkład dzieci, co jest punktem początkowym dla zaangażowanego uczenia się

WeThrive – pomaga niedocenianym młodym osobom przejąc kontrolę nad swoją przyszłością poprzez przedsiębiorczość, np. zakładanie własnych firm

 

Na czarnym tle list dotyczący niesprawiedliwości rasowej i wydarzeń z początku roku 2020. Treść dostępna na facebooku Ashoki w Polsce.

Autorka: Amy Clark (oryginalny tekst)