Find Ashoka Fellows

Because of poor infrastructure and scarce resources, many people in rural areas of Central and Eastern Europe are facing undignified death. The welfare system is struggling with well-being, not bothered with well-dying. Paweł is leading citizens and policymakers towards solutions that amplify the...

Read more

Jakub Wygnański

Ashoka Fellow since Jul 2018

Poland
Od końca lat osiemdziesiątych Kuba buduje instytucje i sieci, które umożliwiają powstawanie, rozwój i prosperowanie sektora obywatelskiego w Polsce i krajach sąsiednich. Zaprojektował on i kontynuuje projektowanie interwencji, które kształtują sektor obywatelski: nie jako sztywny model, w którym...
Read more

Maciej Podyma

Ashoka Fellow since Jul 2018

Poland
Maciej rozpoznał wielką wartość łąk kwietnych i wprowadził łąki do miast. Tym samym zainicjował nowy etap rozmów na temat bioróżnorodności w miastach i wzmocnił mieszkanki i mieszkańców miast do odgrywania aktywnej roli w odpowiedzi na to wyzwanie.
Read more

Ireneusz Białek

Ashoka Fellow since Aug 2017

Poland
Irek stracił wzrok jako dziecko i doskonale rozumie wyzwania stojące przed osobami niepełnosprawnymi zarówno na rynku pracy, jak i na uczelniach. Po przekształceniu polityki i standardów dotyczących włączenia osób z niepełnosprawnościami do edukacji uniwersyteckiej, Irek skupia się obecnie na...
Read more

Jacek Purski

Ashoka Fellow since Aug 2017

Poland
Jacek zmniejsza ryzyko zagrożeń wynikających z ekstremizmów i przestępstw motywowanych nienawiścią w społecznościach poprzez wyposażanie nauczycieli, rodziców, policjantów i pracowników socjalnych w niezbędny know-how i umiejętności w celu identyfikacji wczesnych sygnałów procesu radykalizacji...
Read more

Katarzyna Szymielewicz

Ashoka Fellow since Aug 2015

Poland
W erze cyfrowej kamery i nadzór elektroniczny, prowadzony przez rządy lub korporacje, stały się niemal wszechobecne. Katarzyna promuje nowe wzorce zachowań i redefiniuje praktyki organizacyjne władz publicznych, instytucji państwowych, organizacji społecznych i biznesowych, społeczności i jednostek...
Read more

Ida Karpinska

Ashoka Fellow since Aug 2013

Poland
Ida Karpińska doprowadza do przeprojektowywania polskiego systemu medycznego w celu rozszerzenia opieki, którą obecnie obejmowane są kobiety chorującego na raka szyjki macicy. Działając, Ida zmienia paradygmat dotyczący zdrowia kobiet i edukacji seksualnej w Polsce. Jej ostatecznym celem jest...
Read more

Teresa Ogrodzinska

Ashoka Fellow since Jul 2013

Poland
Teresa Ogrodzińska wprowadziła powszechne nauczanie przedszkolne na obszary wiejskie w Polsce. Udowadniając skuteczność alternatywnych i innowacyjnych modeli edukacji przedszkolnej dostosowanych gospodarczo i geograficznie do lokalnych uwarunkowań obszarów wiejskich, doprowadziła do zmiany polityki...
Read more

Katarzyna Winkowska-Nowak

Ashoka Fellow since Aug 2011

Poland
Katarzyna odblokowuje potencjał nauczycieli na obszarach wiejskich, aby stawali się inspiracją dla swoich społeczności poprzez tworzenie opartej na zaufaniu i wartościach internetowej społeczności. Kluczem do tej strategii jest grupa wybranych nauczycieli, którzy wspólnie rozwiązują problemy i...
Read more

Dominik Ksieski

Ashoka Fellow since Aug 2010

Poland
W oparciu o swoje duże doświadczenie, jako uznany w kraju wydawca gazet lokalnych, Dominik stworzył nowy model operacyjny, aby upewnić się, że wszyscy polscy obywatele mają dostęp do niezależnej prasy lokalnej.
Read more