Znaczna część świata utknęła w modelu zarządzania opartym na uczeniu ludzi specjalistycznych umiejętności, które będą musieli powtarzać w ramach sztywnych hierarchii. Jednak dzisiaj nowe technologie i nowe wzmocnienie podmiotowości i sprawczości osób sprawiają, że ten stary model jest przestarzały. Przechodzimy do przyszłości, w której każdy osoba z zespołu musi inicjować i prowadzić proces wprowadzania zmiany. W tej przyszłości głównym kryterium sukcesu organizacji jest podejście zakładające, że każdy może być twórcą zmian.

Ashoka współpracuje z doradczyniami i doradcami biznesowymi, szkołami biznesowymi, a także z przedsiębiorczyniami i przedsiębiorcami społecznymi, aby rozwijać modele biznesowe, które stwarzają możliwości, rozwiązują problemy i zwiększają wpływ społeczny poprzez angażowanie poszczególnych osób do ich pełnego potencjału.

Współpraca dla tworzenia zmian – programy

The Ashoka Globalizer

Programul Globalizer intră în rețeaua largă de agenți de schimbare a Ashoka din sectoarele de afaceri, guvernamentale și cetățean. Începe cu o etapă de consultanță de trei luni în care o echipă de asistență de consilieri voluntari - consultanți de strategie și lideri de afaceri la nivel înalt - îi...
Read more

Ashoka Support Network

Ashoka Support Network, sieć osób wspierających Ashokę, to globalna społeczność zaangażowanych liderek i liderów, którzy wspierają i popierają wartości i wizję Ashoki, jednocześnie uwalniają swój potencjał jako twórcy zmian na lepsze dzieląc się swoimi zasobami i doświadczeniami.
Read more

Ashoka Executive in Residence

Program Ashoki – Executive in Residence wspiera bliską współpracę między kadrą kierowniczą, a wiodącymi przedsiębiorcami społecznymi. Widzimy, że ta współpraca ma potencjał zmieniania dynamiki tradycyjnych rynków, zwiększania konkurencyjność i wywierania systemowego, trwałego wpływu na społeczeństwo...
Read more