Paweł Grabowski dołącza do grona Ashoka Fellows

a man with a jacket over his shoulder
Source: Paweł Grabowski

Paweł prowadzi obywateli i obywatelki oraz decydentów w kierunku rozwiązań, które poprawiają jakość życia nawet u jego kresu.

“Obyś miał dobrą śmierć” - to stare wschodnie przysłowie nie sprawdza się w życiu wielu, szczególnie tych, którzy mieszkają na obszarach wiejskich. Dostępność służby zdrowia na wsiach jest dwa razy mniejsza niż na obszarach miejskich. W Europie Środkowo-Wschodniej są obszary wiejskie, gdzie jest ona mniejsza nawet o 79% względem obszarów miejskich tych państw. Podlasie, jak wiele innych miejsc w tej części świata, jest opustoszałe, ponieważ młode osoby wyjeżdżają zostawiając starszych członków swoich rodzin. W odległych obszarach z ubogą infrastrukturą chore starsze osoby są zostawiane same, bez dostępu do opieki medycznej, fizjoterapii czy potrzebnego sprzętu. Z tego względu w Europie Środkowo-Wschodniej średnia długość życia jest krótsza niż w innych bardziej rozwiniętych krajach europejskich. Jednak osoby te mieszkając na obszarach miejskich miałyby dłuższe i lepszej jakości życie.

Paweł wierzy, że jakość społeczeństwa jest zdefiniowana przez to, jak zajmuje się ono najsłabszymi członkami. Rozumie również, że tam, gdzie oficjalny system ochrony zdrowia zawodzi lokalne zasoby muszą być wykorzystane by zapewnić rozwiązania. Zdiagnozował wiele systemowych barier i pracuje nad pokonywaniem ich, by lokalne rozwiązania stały się możliwe. Przede wszystkim pracuje nad zmianą myślenia decydentów i całego społeczeństwa - dowodzi, że godność ludzkiego życia jest ważną wartością dla jakości życia wszystkich członków i członkiń danej społeczności i nie powinna być poddawana kryteriom opłacalności finansowej.  

Hospicjum Proroka Eliasza wprowadziło nową formułę innowacyjnej opieki, gdzie każdy, kto potrzebuje pomocy może otrzymać ją w najlepszej jakości nie tylko od lekarek i pielęgniarzy, ale też psycholożek, fizjoterapeutów oraz osób, które podejmują nową rolę stworzoną przez Pawła - opiekunów i opiekunek. Ci opiekunowie są przeszkolonymi członkami lokalnych społeczności, którzy zapewniają opiekę medyczną i pielęgniarską, ale też odpowiadają na wyzwania ekonomiczne i społeczne, takie jak ubóstwo energetyczne czy samotność. Ten system może działać dzięki dobrze rozwiniętemu systemowi finansowania, który Paweł zbudował usuwając różne systemowe i prawne bariery oraz tworząc inteligentny system zachęt i motywacji dla lokalnych biznesów. Dodatkowo, w porównaniu z “tradycyjną” opieką hospicjów, w modelu Pawła koszt zapewnianej pomocy zmniejszył się o około 1/3 głownie ze względu na wykorzystanie zaangażowania ludzi oraz obcięcie kosztów administracyjnych. Dzięki temu Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wybrało to rozwiązanie jako jeden z modeli społecznych innowacji, który zostanie zreplikowany na skalę całego kraju i zostanie sfinansowany z budżetu państwowego. Paweł rozpoczął również współpracę by wprowadzić swoje rozwiązanie na Białorusi i Ukrainie.

Paweł dąży do zmiany sposobu myślenia ludzi by zrozumieli znaczenie jakości życia i godności osób umierających. Jako część strategii skalowania organizacja Pawła zapewnia szkolenia dla lekarek i opiekunów, którzy mogliby upowszechnić jego model. Hospicjum Proroka Eliasza prowadzi również spójną kampanię, która dąży do zmiany prawa i mainstreamowej narracji o godności życia i umieraniu.

Bardzo się cieszymy, że Paweł dołącza do grona członków i członkiń Ashoki. Jednak, nie Ashoka pierwsza, doceniła działania Pawła. Jest on między innymi laureatem VIII edycji Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody”, przyznawanej przez kapitułę powołaną przy Muzeum Powstania Warszawskiego oraz lauretam I nagrody "Okulary ks. Kaczkowskiego". Polecamy piękne, krótkie filmy z Pawłem zrealizowane przy tej okazji. 

 

Jeśli chcielibyście wesprzeć działalność Pawła, wejdźcie na stronę https://hospicjumeliasz.pl/ i wybierzcie najbardziej odpowiadającą Wam formę zaangażowania.