Niezwykła planeta - raport wpływu społecznego 2018

W 2018 roku Ashoka prowadziła jedno z największych i najbardziej zróżnicowanych badań przedsiębiorczości społecznej i wprowadzania zmian społecznych na poziomie systemowym. Z badania wynika, że 74% członkiń i członków Ashoki osiągnęło zmiany na poziomie polityk publicznych i ustawodawstwa, inni zmieniają modele rynkowe i sposób myślenia opinii publicznej. Wszyscy budują świat, w którym każda osoba, może być twórcą zmian na lepsze, angażując niezliczone rzesze ludzi w działania na rzecz zmiany dla dobra wspólnego.

Z badania okazało się również, że dzięki Ashoce członkinie i członkowie Ashoki szybciej osiągają wpływ na poziomie trwałej zmiany w systemie. Ogółem 84% członków i członkiń Ashoki stwierdziło, że Ashoka pomogła zwiększyć ich wpływ. Dowiedz się więcej o wynikach badań i strategiach zmian systemowych w Raporcie Wpływu społecznego z 2018 roku – Raport Wpływu 2018.

Dowiedz się więcej o wynikach badania przeprowadzonego przez Dianę Wells, Alessandro Valera i Sarę Wilf oraz dowiedz o tym jak Ashoka Fellows wdrażają strategie prowadzące do trwałych zmian społecznych. 2018 Impact Report dostępny jest tylko po angielsku.

Wielkie podziękowania dla wszystkich, którzy zaoferowali kluczowe wparcie, finansowanie i czas, żeby być częścią naszej misji. Jeśli możesz wesprzyj Ashokę finansowo, żebyśmy mogli rozwijać społeczność członkiń i członków Ashoki, a także budować ruch, dzięki któremu każda osoba może być twórcom zmian na rzecz dobra wspólnego. Wpłać teraz!