Road of Change

Een ervaringsreis voor jongeren en leerkrachten rond het thema asiel en migratie in Europa.

Road of Change is een ervaringsreis waarbij 14 scholieren met een verschillende achtergrond inspirerende mensen in Europa gaan bezoeken en nadien hun verhalen vertalen naar de bredere schoolomgeving. Tijdens hun reis krijgen ze de kans om kennis te maken met migranten, ngo’s, beleidsmakers en burgers en om naar hun verhalen te luisteren. Dankzij dit rechtstreeks contact met de realiteit verwerven ze inzicht in hun eigen denkpatronen over asiel en migratie, terwijl ze zich als burgers actief inzetten en belangrijke attitudes verwerven, zoals begrip, verantwoordelijkheid en samenwerking.