Available in EN | FR | NL

Het project heeft tot doel de leerlingen te mobiliseren om niet goed werkende apparaten die toebehoren aan de inwoners van de gemeenschap rond de school te repareren. Dit stelt zowel technische als beroepsleerlingen in staat om concrete problemen aan te pakken die vergelijkbaar zijn met de problemen waarmee zij in hun toekomstige beroepsleven zullen worden geconfronteerd. Het versterkt ook hun banden met de lokale gemeenschap, in het bijzonder met ouderen en kansarmen. Ten slotte helpt het project hen om hun technische en ondernemersvaardigheden te verwerven en te verbeteren, terwijl het hen bewuster maakt van duurzaamheid en kringloopeconomie.

Download the toolkit om dit initiatief te reproduceren ! 

More For You