Available in EN | FR | NL

Het doel bestaat erin naschoolse programma’s opnieuw uit te vinden om de brug te slaan tussen het samen leren kennen, leren doen, leren zijn en leren leven. AlterEducs helpt scholen bij het integreren van informele en zinvolle leeractiviteiten voor kinderen zodat ze bewuster, empathischer en beter geïnformeerd zijn over het gemeenschapsleven. Het programma combineert een brede waaier van activiteiten die tegen een lagere prijs door een team van onderwijsdeskundigen binnen een school worden aangeboden en zinvoller zijn voor de kinderen. AlterEducs versterkt ook de rol van de opvoeders door middel van specifieke trainingen en betrekt de ouders bij de ontwikkeling van de programma-activiteiten.

Download toolkit 

More For You