Het Programma

ashoka_book_2-1.png

Ashoka is een internationale organisatie gespecialiseerd in de begeleiding van changemakers. Een van Ashoka’s doelen is het worden van een verzamelpunt van vernieuwende initiatieven in het onderwijs.

Ashoka wil toekomstige generaties aansporen om changemakers te worden die een steentje bijdragen aan een positieve verandering van de maatschappij waarin ze leven. Om dat te bereiken is het essentieel dat kinderen en jongeren kunnen deelnemen aan ervaringen die hen helpen bij de verdere ontwikkeling van kwaliteiten zoals empathie, creativiteit, samenwerking en initiatief.

Het ‘Education Innovation Programme’ selecteert en ondersteunt projecten die de ontwikkeling van deze sociale vaardigheden bevorderen en het promoot ondernemingszin in scholen.

Het programma maakt het mogelijk om:

  • changemakers in het onderwijs te identificeren
  • systematische verandering te realiseren door het aanspreken van diverse scholen en leerkrachten, via een bottom-up aanpak
  • een onderwijssysteem te promoten dat sociale vernieuwing nastreeft

De uitverkozen projecten krijgen een jaar lang gepersonaliseerde ondersteuning evenals begeleiding in de ontwikkeling van het project, zodat deze ook buiten de school impact heeft.

Money

Financiele Hulp

Er is een financiële bijdrage van 3.000 euro per project. Deze hulp is bedoeld om de communicatie te verbeteren, benodigd materiaal aan te schaffen en evenementen te organiseren om de zichtbaarheid van het project te vergroten.

lightbulb

Begelieding

Het Ashoka-team en de Ashoka partners ondersteunen de projectleiders en helpen om het project te structureren, mee te denken over de financiering van het initiatief en om de horizon te verbreden.

Heart

Networking

De projectleiders kunnen gebruik maken van een netwerk van belangrijke spelers in België en in het buitenland, om zo de impact van het project te vergroten en samenwerking met andere initiatieven mogelijk te maken.

A Partnership of

De Projecten

Ashoka is een grote voorstander van het delen van praktijkvoorbeelden in de hoop dat dit andere spelers op het terrein inspireert om ook deel te nemen aan deze postitieve beweging in het onderwijs.

Elk project beschikt over een toolkit en een video: bekijk ze en ontdek hoe u een succesvol project op kunt zetten en doe inspiratie op voor uw toekomstige initiatieven!

AlterEducS

Naschoolse programma's opnieuw uitvinden om een brug te slaan tussen weten, doen, samen zijn en samen leven. ...

Repair Café

Leerlingen uit technische richtingen zetten hun talenten en vaardigheden in voor de lokale gemeenschap door oude apparaten een nieuw leven in te blazen.

Speed Sharing

Leerlingen de kans geven om persoonlijke en authentieke gesprekken aan te gaan met studenten en professionals.

Staff

Toolkits

Deze toolkits zijn interactieve documenten waarmee u de projecten opnieuw kunt maken. Hartelijk bedankt aan Bjorn van Brunschot, Leana Schmidlin, Michela Perversi en Lucie Bartlen voor het vertalen van deze inhoud.