The search found 5359 results in 0.095 seconds.

Risultati della ricerca

  Röselidsskolan

  Storia

  School Type: Public, Primary School and Middle School

  Age group: 6-15

  Scandinavian Impact

  Storia

  Ashoka Scandinavia's 2016 Impact Report is out!

  YBC

  Storia

  School Type: Public, High School

  Age group: 15-18

  Number of students: 420

  Fryshusets Grundskola

  Storia

  School Type: Private (no tuition fee), Middle and High School

  Age group: 13-15

  True North Efterskole

  Storia

  Location: Snaptun, Denmark

  School Type: Private, Multi-level “Efterskole” (9-10th grade)

  Låt skolan öva elever på förmågor som verkligen spelar roll!

  Storia

  Skolan har stor potential att vara den plats där barn och unga har utrymme att utvecklas som medmänniskor.

  METODGUIDEN: DET HAR ALDRIG VARIT LÄTTARE ATT FÖRÄNDRA VÄRLDEN

  Storia

  Denna guide vänder sig till dig som har en samhällsförändrande idé du vill arbeta vidare med.