×

Message d'état

1782 résultats trouvés en 0.028 secondes.

Résultats de la recherche

  Scandinavian Impact

  Actualité

  Ashoka Scandinavia's 2016 Impact Report is out!

  YBC

  Actualité

  School Type: Public, High School

  Age group: 15-18

  Number of students: 420

  Fryshusets Grundskola

  Actualité

  School Type: Private (no tuition fee), Middle and High School

  Age group: 13-15

  True North Efterskole

  Actualité

  Location: Snaptun, Denmark

  School Type: Private, Multi-level “Efterskole” (9-10th grade)

  Låt skolan öva elever på förmågor som verkligen spelar roll!

  Actualité

  Skolan har stor potential att vara den plats där barn och unga har utrymme att utvecklas som medmänniskor.

  METODGUIDEN: DET HAR ALDRIG VARIT LÄTTARE ATT FÖRÄNDRA VÄRLDEN

  Actualité

  Denna guide vänder sig till dig som har en samhällsförändrande idé du vill arbeta vidare med.

  Les entrepreneurs sociaux du réseau Ashoka recrutent !

  Actualité

  Vous êtes passionnés par l'entrepreneuriat social et recherchez un emploi ou un stage ?