×

Message d'état

1851 résultats trouvés en 0.023 secondes.

Résultats de la recherche

  Ashoka Scandinavia Selects Three Norwegian Schools To Global Network

  Actualité

  The world's largest organization for social entrepreneurship and changemaking, Ashoka, announced on 17.10.2017 that three Norwegian schools hav

  Röselidsskolan

  Actualité

  School Type: Public, Primary School and Middle School

  Age group: 6-15

  Scandinavian Impact

  Actualité

  Ashoka Scandinavia's 2016 Impact Report is out!

  YBC

  Actualité

  School Type: Public, High School

  Age group: 15-18

  Number of students: 420

  Fryshusets Grundskola

  Actualité

  School Type: Private (no tuition fee), Middle and High School

  Age group: 13-15

  True North Efterskole

  Actualité

  Location: Snaptun, Denmark

  School Type: Private, Multi-level “Efterskole” (9-10th grade)

  Låt skolan öva elever på förmågor som verkligen spelar roll!

  Actualité

  Skolan har stor potential att vara den plats där barn och unga har utrymme att utvecklas som medmänniskor.