Ashoka Changemaker Stories: will you join us?

The future is open. A crisis makes people long for recovery, but also for sustainable change. A number of influential social entrepreneurs embarked on this path to change long before COVID-19. For example, they have been building a fairer food system, they organize home care in a more efficient way, and they work on future-oriented education. Interested in hearing more? Watch and listen to our online series of Changemaker Stories and think along with us!
Trees
Origen: Unsplash

Changemakers of today and tomorrow. How do they do it? 

The future is open. A crisis makes people long for recovery, but also for sustainable change. A number of special social entrepreneurs had embarked on this path to change long before COVID-19. For example, they have been building a fairer food system, they organize home care in a more efficient way, and they work on future-oriented education.  

These changmakers are scarce. They are momentarily illustrating the power of social entrepreneurship and bringing hope with their system changing innovations. Together with our network of people who want to make a difference, we can provide them with expertise, network and perhaps also financial support. 

Are you an entrepreneur, investor or donor who looks ahead and feels what is needed in times of crisis? Watch and listen to the Ashoka Changemaker Stories online and think along.  

Ashoka Fellows 

Ashoka Fellows are carefully selected social entrepreneurs whose business interests are geared towards sustainability and change. They are successful, come from all over the world and frequently succeed in upscaling their system-changing innovations.

What is now needed

Right now, social entrepreneurs have to overcome additional obstacles. The COVID-19 crisis clarifies what can be improved and helps us to see what is really important. In this sense, it is also an opportunity. You can think along with these influential pioneers and contribute to social change.

Ashoka Changemaker Stories 

Our Fellows give you a glimpse into their world through a virtual tour. This gives you a good idea of their innovation and the impact they are making. We would like to explore with you and our select group of Ashoka Network Supporters (ASN) how we can help to further scale the solutions of these remarkable entrepreneurs. 

The coming period, we will also organize a number of online sessions on the work of Ashoka with international guest speakers on system change, weaving, collaborative action, social finance etc.  

Do you have questions? Mail to [email protected]. See you soon! 

Programme:

 • June 19, 2020 - Changemaker Story by Emer Beamer: how do you give children an active role in designing their own future?
  Emer is the founder of Designathon Works. Through a unique design method, (school) children aged 4-12 are given the chance to conceptualise, build and present their solutions to social problems, such as climate change or the COVID-19 crisis.
   
 • June 26, 2020 - Changemaker Story by Jos de Blok: how do you organize home care in a holistic and decentralized way?
  Jos is the founder of Buurtzorg. By avoiding unnecessary bureaucracy and working with small teams of nurses and healthcare providers, tailor-made care is provided to households in the neighborhood. This concerns nursing and personal care. Jos is now asked to share his effective approach all over the world.
   
 • July 3, 2020 - Changemaker Story by Geert van der Veer: how does he work on a fairer food system?
  Geert is the founder of Herenboeren. With an ingenious community concept to produce sustainable food, numerous Herenboeren farms have started opening in the Netherlands. Here, on behalf of the community, a farmer grows what they personally need and would like to eat in a sustainable way.
   
 • Date to follow shortly - Changemaker Story by Bas van Abel: how does he reduce the waste of raw materials in the food system?
  Bas is the founder of Fairphone and De Clique. With his special interest in making production chains more sustainable, his latest initiative focuses entirely on reusing waste streams. 100 companies are challenged to use smart waste separation to recycle half a million kilos of raw materials within a year.

=========================================================================== 

NEDERLANDS

Changemakers van nu en morgen. Hoe doen ze het?

De toekomst ligt open. Een crisis laat mensen verlangen naar herstel maar juist ook naar duurzame verandering. Een aantal bijzondere sociaal ondernemers was dit pad naar verandering lang voor Corona ingeslagen. Zij bouwen bijvoorbeeld aan een eerlijker voedselsysteem, zij organiseren thuiszorg op een efficiëntere manier, en werken aan toekomst gericht onderwijs.  

Deze pioniers zijn schaars. Zij laten momenteel de kracht zien van sociaal ondernemerschap en brengen hoop met hun systeemveranderende innovaties. Samen met ons netwerk van mensen die een verschil willen maken, kunnen we hen voorzien van kennis, netwerk en wellicht financiele ondersteuning.  

Ben jij een ondernemer, investeerder of donor die vooruitkijkt en aanvoelt wat juist nodig is in crisistijd? Kijk en luister dan online naar de Ashoka Changemaker Stories en denk mee.

Ashoka Fellows  

Ashoka Fellows zijn zorgvuldig geselecteerde sociaal ondernemers die hun zakelijke hart op de juiste, duurzame plaats hebben. Zij komen van over de hele wereld, zijn succesvol en slagen er vaak al in om hun systeem veranderende innovaties op te schalen.  

Wat nu nodig is 

Juist nu moeten sociaal ondernemers extra obstakels overwinnen. De Corona crisis maakt helder wat beter kan en helpt ons in te zien wat ècht belangrijk is. In die zin is het ook een enorme kans. Jij kunt meedenken met deze impactvolle koplopers en bijdragen aan sociale verandering.  

Ashoka Changemaker Stories  

Door middel van een virtuele tour geven onze Fellows jou een kijkje in hun wereld. Je krijgt hiermee een goed beeld van hun innovatie en de impact die zij maken. We verkennen graag met jou en onze selecte groep Ashoka Network Supporters hoe de oplossingen van deze opmerkelijke ondernemers verder kunnen helpen opschalen. 

We organiseren de aankomende tijd ook een aantal online sessies over het werk van Ashoka met internationale gastsprekers over systeemverandering, weaving, collaborative action, social finance etc.  

Heb je vragen? Mail naar [email protected]. Tot snel! 

Programma:

 • 19 juni 2020 – Kijk en luister naar Changemaker Story van Emer Beamer: hoe geef je kinderen een actieve rol in het ontwerpen van hun eigen toekomst?
  Emer is oprichter van Designathon Works. Via een unieke methode worden (school) kinderen van 4-12 jaar in staat gesteld om hun oplossingen voor sociaal maatschappelijke problemen zoals klimaatverandering of de Corona crisis te conceptualiseren, bouwen en presenteren.
   
 • 26 juni 2020 – Kijk en luister naar de Changemaker Story van Jos de Blok: hoe organiseer je thuiszorg op een holistisch en decentrale manier?
  Jos is oprichter van Buurtzorg. Door onnodige bureaucratie te vermijden en te werken met kleine teams van verpleegkundigen en ziekenverzorgenden, wordt in de wijk op maat zorg geleverd aan huis. Het gaat hierbij om verpleging en persoonlijke verzorging. Jos wordt inmiddels over de hele wereld gevraagd zijn doeltreffende aanpak te delen.
   
 • 3 juli 2020 – Kijk en luister naar de Changemaker Story van Geert van der Veer: hoe creëer je een eerlijker voedsel systeem?
  Geert is oprichter van Herenboeren. Met een ingenieus community concept om duurzaam voedsel te produceren, opent de ene na de andere Herenboeren boerderij haar deuren nu in Nederland. Hier verbouwt een boer in opdracht van een community op een duurzame manier wat men zelf nodig heeft en graag wil eten.
   
 • Datum volgt binnenkort – Kijk en luister naar de Changemaker Story van Bas van Abel: hoe reduceert hij verspilling van grondstoffen in het voedsel systeem?
  Bas is oprichter van Fairphone , en van De Clique. Met zijn bijzondere interesse in het verduurzamen van productieketens is zijn laatste initiatief volledig gericht op het hergebruiken van afvalstromen. 100 bedrijven worden uitgedaagd om via slim afval scheiden binnen een jaar een half miljoen kilo grondstoffen te recyclen.