Denmark

Anonymous (not verified) , March 28, 2017

METODGUIDEN: DET HAR ALDRIG VARIT LÄTTARE ATT FÖRÄNDRA VÄRLDEN

metodguiden

Denna guide vänder sig till dig som har en samhällsförändrande idé du vill arbeta vidare med. Den tar upp de viktigaste metoderna och verktygen som vi av erfarenhet vet att sociala entreprenörer behöver för att lyckas.

admin , April 2, 2012

Disability, or super power?

Autism

Today, April 2, is World Autism Day. In another month, graduation season will start, and another class of young people with a diagnosis on the autism spectrum will enter the labor market.