Find Ashoka Fellows

Dominika Szaciłło

Elected in Mar 2021

Poland

Dominika is radically limiting the volume of trash accumulating in landfills by introducing a new role to the system: trash brokers. Nearly 400,000 people have joined the movement that began with the idea of redefining the status and redistribution of unwanted objects, which is now creating a new...

Read more

Because of poor infrastructure and scarce resources, many people in rural areas of Central and Eastern Europe are facing undignified death. The welfare system is struggling with well-being, not bothered with well-dying. Paweł is leading citizens and policymakers towards solutions that amplify the...

Read more

Maciej Podyma

Ashoka Fellow since Jul 2018

Poland
Maciej rozpoznał wielką wartość łąk kwietnych i wprowadził łąki do miast. Tym samym zainicjował nowy etap rozmów na temat bioróżnorodności w miastach i wzmocnił mieszkanki i mieszkańców miast do odgrywania aktywnej roli w odpowiedzi na to wyzwanie.
Read more

Jakub Wygnański

Ashoka Fellow since Jul 2018

Poland
Od końca lat osiemdziesiątych Kuba buduje instytucje i sieci, które umożliwiają powstawanie, rozwój i prosperowanie sektora obywatelskiego w Polsce i krajach sąsiednich. Zaprojektował on i kontynuuje projektowanie interwencji, które kształtują sektor obywatelski: nie jako sztywny model, w którym...
Read more

Jacek Purski

Ashoka Fellow since Aug 2017

Poland
Jacek zmniejsza ryzyko zagrożeń wynikających z ekstremizmów i przestępstw motywowanych nienawiścią w społecznościach poprzez wyposażanie nauczycieli, rodziców, policjantów i pracowników socjalnych w niezbędny know-how i umiejętności w celu identyfikacji wczesnych sygnałów procesu radykalizacji...
Read more

Ireneusz Białek

Ashoka Fellow since Aug 2017

Poland
Irek stracił wzrok jako dziecko i doskonale rozumie wyzwania stojące przed osobami niepełnosprawnymi zarówno na rynku pracy, jak i na uczelniach. Po przekształceniu polityki i standardów dotyczących włączenia osób z niepełnosprawnościami do edukacji uniwersyteckiej, Irek skupia się obecnie na...
Read more

Katarzyna Szymielewicz

Ashoka Fellow since Aug 2015

Poland
W erze cyfrowej kamery i nadzór elektroniczny, prowadzony przez rządy lub korporacje, stały się niemal wszechobecne. Katarzyna promuje nowe wzorce zachowań i redefiniuje praktyki organizacyjne władz publicznych, instytucji państwowych, organizacji społecznych i biznesowych, społeczności i jednostek...
Read more

Ida Karpinska

Ashoka Fellow since Aug 2013

Poland
Ida Karpińska doprowadza do przeprojektowywania polskiego systemu medycznego w celu rozszerzenia opieki, którą obecnie obejmowane są kobiety chorującego na raka szyjki macicy. Działając, Ida zmienia paradygmat dotyczący zdrowia kobiet i edukacji seksualnej w Polsce. Jej ostatecznym celem jest...
Read more

Teresa Ogrodzinska

Ashoka Fellow since Jul 2013

Poland
Teresa Ogrodzińska wprowadziła powszechne nauczanie przedszkolne na obszary wiejskie w Polsce. Udowadniając skuteczność alternatywnych i innowacyjnych modeli edukacji przedszkolnej dostosowanych gospodarczo i geograficznie do lokalnych uwarunkowań obszarów wiejskich, doprowadziła do zmiany polityki...
Read more

Katarzyna Winkowska-Nowak

Ashoka Fellow since Aug 2011

Poland
Katarzyna odblokowuje potencjał nauczycieli na obszarach wiejskich, aby stawali się inspiracją dla swoich społeczności poprzez tworzenie opartej na zaufaniu i wartościach internetowej społeczności. Kluczem do tej strategii jest grupa wybranych nauczycieli, którzy wspólnie rozwiązują problemy i...
Read more