ANNA EKSTRÖM, GYMNASIE- OCH KUNSKAPSLYFTSMINISTER TAR IDAG EMOT ASHOKAS METODGUIDE

20 Oktober 2016, Stockholm

SVENSKA UTBILDNINGSSYSTEMET GER INTE UNGA DE NÖDVÄNDIGA FÖRMÅGOR DE BEHÖVER

Ashoka Skandinavien och Raoul Wallenberg Academy lanserar idag en metodguide som riktar sig till unga som vill göra skillnad. Vi vill bidra till att fler unga identifierar sig och agerar som changemakers. Idag kommer den första kopian av metodguiden att överlämnas till Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister.

 

Försämrade studieresultat av elever bland svenska skolor är ett ämne som diskuteras flitigt under de senaste åren. Samtidigt som många experter erkänner att traditionella top-down undervisningsmetoder misslyckats, har behovet av nya metoder ökat på utbildningsområdet.

Enligt Andreas Schleicher, ansvarig från Programme for International Student Assessment (PISA) vid Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), måste skolor fokusera mer på förmågor som tolerans, empati, vision, ledarskap och nyfikenhet.

Både lärare och elever vi träffar genom våra respektive verksamheter är medvetna om behovet av att dessa förmågor behöver få större utrymme i skolan. Det finns dock ett stort behov av material som kan ge vägledning och konkreta metoder.

Det har aldrig varit lättare att förändra världen

Ashoka Skandinavien och Raoul Wallenberg Academy vill bidra till att förändra detta och har därför tagit fram en metodguide som specifikt riktar sig till unga och unga sociala entreprenörer som huvudmålgrupp.

“Väldigt många unga hör av sig till oss och vill ha stöd och vägledning för att komma vidare med sina idéer på hur samhället kan bli bättre. Det har saknats en konkret tillgänglig guide som innehåller erfarenheter från sociala entreprenörer själva och som ger vägledning och stöd. Vår förhoppning med guiden är att fler unga att träna sig i de förmågor vi vet är centrala för samhällsförändring så som empati och handlingskraft och på så vis bidra till att fler bra idéer kan bli verklighet”, säger Maja Frankel, chef för Ashoka Skandinavien.

“Ungdomar är inte framtiden, de är vår nutid. Vi tror på en värld där fler kan och vill göra skillnad i samhället. Vi tog därför tillsammans initiativet att samtala med ungdomar för att samla idéer på hur skolan kan vara en del av att skapa fler unga samhällsförändrare. Resultatet blev 5 konkreta råd på hur skolan kan främja förmågor såsom kreativitet och samarbetsförmåga”, säger Sarah Bohman, verksamhetsansvarig Raoul Wallenberg Academy.

Idag kommer Ashoka Skandinavien och Raoul Wallenberg Academy ge ett exemplar av metodguiden och 5 råd på hur skolan kan främja changemaking till Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister i Riksdagen. Både metodguiden och dokumentet om 5 råd finns tillgänglig online och kan laddas ner gratis Ashoka Skandinavien och Raoul Wallenberg Academys hemsida.

 

Ashoka grundades år 1980 och är idag världens ledande organisation för sociala entreprenörer med verksamhet i över 85 länder. Ashokas vision är att skapa ett samhälle där alla har friheten, självförtroendet och det stöd de behöver för att lösa samhällsproblem. I Sverige stöttar Ashoka ledande sociala entreprenörer, skolor och unga changemakers. 

För mer information:

 Maja Frankel +46 70 22 37 800 [email protected]

www.scandinavia.ashoka.org

 

Raoul Wallenberg Academy agerar i Raoul Wallenbergs anda genom att stödja unga att hitta modet att göra skillnad. Det gör vi genom att erbjuda verktyg,utbildningar och långsiktiga skolprojekt.

För mer information:

Sarah Bohman +46 70 951 24 99 [email protected] 

www.raoulwallenberg.se 

 

LÄS 5 RÅD TILL MAKTHAVARE ATT FRÄMJA CHANGEMAKING I SKOLAN

LÄS OCH LADDA NER METODGUIDEN: DET HAR ALDRIG VARIT LÄTTARE ATT FÖRÄNDRA VÄRLDEN

LADDA NER METODGUIDENS ÖVNINGAR