Taxonomy Image: 

Repair Café

Le principe du Repair Café est de réparer en toute convivialité des objets  appartenant aux habitants du quartier autour de l’école qui ne fonctionnent plus ou qui sont en mauvais état, plutôt que de les jeter.

AlterEducS

Het doel bestaat erin naschoolse programma’s opnieuw uit te vinden om de brug te slaan tussen het samen leren kennen, leren doen, leren zijn en leren leven. AlterEducs helpt scholen bij het integreren van informele en zinvolle leeractiviteiten voor kinderen zodat ze bewuster, empathischer en beter geïnformeerd zijn over het gemeenschapsleven.