Simon Stumpf

Mitarbeiter von Ashoka
simon_stumpf_photo.jpg
Change Leader, US Venture/Fellowship and Integration