UNLONELY PLANET: ZPRÁVA O DOPADU PRÁCE ASHOKY A PŘEDNÍCH SOCIÁLNÍCH INOVÁTORŮ

unlonely.png
Source: unlonely.png

V roce 2018 uskutečnila Ashoka jednu z největších studií o systémových změnách, na kterých pracují sociální inovátoři.
Zjistili jsme, jak rozsáhlý je dopad Ashoka Fellows na úrovni systémů: 74 % dosáhlo změn ve veřejné politice nebo legislativě, další proměnili to, jak fungují tržní systémy, zásadní je i vliv Fellows na myšlení lidí. 
Úspěšně proměňují postoje společnosti k daným tématům.  

ashoka graf

Do studie jsme oslovili všechny Ashoka Fellows.  

  • Získali jsme 859 odpovědí (26 % Ashoka Fellows).
  • Reprezentujících 74 zemí světa. 
  • Nejvíce se zapojili evropští Fellows (34 % evropských Fellows).
  • 43 Fellows bylo vybráno pro hodinový kvalitativní rozhovor (reprezentativní i z hlediska genderu a geografie) 

Zjistili jsme také, že Ashoka ve většině případů umožnila Fellows dosáhnout systémových změn rychleji. Celkem 84 % Fellows uvedlo, že Ashoka jim pomohla zvýšit jejich dopad.
 

ashoka graf

Studii a závěrečnou zprávu vypracovala skupina autorů Diana Wells, Alessandro Valera a Sara Wilf. Tým expertů z LUISS University v Římě nezávisle zhodnotil výsledky výzkumu jako „úplné, důvěryhodné a spolehlivé“.