SONDA DO EKOSYSTÉMU SOCIÁLNÍCH INOVACÍ V ČR

Ashoka v partnerství s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR zmapovala hlavní bariéry a výzvy, které stojí v cestě rozvoji fungujícího ekosystému sociálních inovací v České republice. Tato sonda je unikátní tím, že poskytuje analýzu z pohledu přímých aktérů a nabízí i podněty a doporučení. 
sonda bariery
Source: ashoka

Na základě hloubkových rozhovorů s více než dvaceti hybateli systémových změn a jejich podporovateli jsme identifikovali příčiny, které v Česku brání rozvoji a šíření společensky prospěšných inovací.

Patří mezi ně (1) nedostatečná orientace na společenský dopad a kapacita ho sledovat nebo dokonce měřit, (2) nezkušenost s advokační činností, (3) slabá schopnost sebeprezentace, (4) nízce rozvinutá spolupráce s veřejnou správou, (5) malá diverzifikace finančních zdrojů, (6) neuspokojivé příležitosti ke sdílení a síťování, (7) rozdílné či nejasné chápání základních pojmů jako systémová změna či sociální inovace, dále (8) nevyužitý potenciál spolupráce mezi hybateli změn a světem byznysu a (9) chybějící podpora osobního rozvoje.

 

sonda bariery

Hlavní bariéry v ekosystému sociálních inovací v ČR. © Ashoka & MPSV

 

Dalším krokem tedy bylo nastartování iniciativy, která propojí hlavní aktéry s cílem tyto bariéry společně odstranit na systémové úrovni. Tedy jak formou sdíleného či kolektivního dopadu vytvářet prostředí, v němž se bude dařit růstu a rozvoji společensky prospěšných změn.

Takto vznikla Ze:mě změny – iniciativa desítek organizací i jednotlivců, kteří přijali pozvání systémově zlepšovat prostředí pro sociální inovátory v České republice. Letos v květnu se již podruhé sešlo přes 120 klíčových aktérů na poli sociálních inovací, kteří se zabývali výstupy Sondy a společně hledali řešení. Výsledkem jsou konkrétní iniciativy k odstranění bariér v ekosystému sociálních inovací.

Celé znění sondy naleznete zde.